srijeda, 1. veljače 2012.

Benigni cistični teratom kao neuobičajen uzrok pseudohilotoraksa


Sovtić A1, Minic P1, Milovic I2, Rodic M1

1 Služba za ispitivanje i lečenje bolesti pluća, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”
2 Služba za grudnu hiruriju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije      “Dr Vukan Čupić”, Srbija

Apstrakt

Pseudohilotoraks je redak uzrok pleuralne efuzije u dece i uglavnom predstavlja komplikaciju tuberkulozne infekcije. Koliko je nama poznato, u stručnoj literaturi do sada nije opisana udruženost pojave pseudohilotoraksa sa benignim cističnim teratomom. Devojčica uzrasta četiri godine upućena je u bolnicu zbog kašlja, prisutnog mesec dana pre prijema, koji je bio praćen osećajem otkucaja srca sa desne strane grudnog koša. Na radiografiji grudnog koša uočena je zasenčenost celog levog hemitoraksa najverovatnije kao posledica pleuralnog izliva, što je i potvrđeno pregledom ultrazvukom i kompjuterizovanom tomografijom. Nije uočeno prisustvo medijastinalnih masa i hilarne adenopatije. Torakocentezom i drenažom dobijeno je više od 300ml tečnosti žute boje, mlečnog izgleda, karaktera eksudata sa povišenim vrednostima holesterola i sniženim vrednostima triglicerida. Bakteriološki pregled na opštu floru i BK su bili negativni. U urinu nije uočeno prisustvo HVA i VMA, a koncentracija AFP-a u serumu je bila u granicama normale. Fleksibilnom bronhoskopijom je uočeno postojanje nepulsatilne kompresije na bronh za srednji režanj, posle čega je započeta tubrkulostatska terapija. Zbog održavanja promena na radiografiji grudnog koša planirana je dekortikacija. U toku torakotomije utvrđeno je postojanje cistične tumorske formacije u medijastinumu, koja je bila u vezi sa prednjim torakalnim zidom. Tumor je u celini odstranjen, a patohistološkim pregledom je utvrđeno prisustvo benignog cističnog teratoma. Posle operacije oporavak je bio potpun i bolesnica je otpuštena kući.
Prikaz ovog slučaja ima za cilj da naglasi značaj beničnog cističnog teratoma u diferencijalnoj dijagnozi pseudohilotoraksa u dece.

Ključne reči: pseudohilotoraks, benigni cistični teratom
Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.