srijeda, 1. veljače 2012.

Cervikalna medijastinoskopija i VATS u proceni operabilnosti nemikrocelularnog karcinoma bronha

Koledin M, Ilinčić D, Kuhajda I, Đurić D, Bijelović M, Milošević M, Milovančev A, Anđelković D, Ilić M
Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica, Klinika za grudnu hirurgiju, Srbija


Apstrakt
Uvod: Kod nemikrocelularnog karcinoma bronha, adekvatan preoperativni staging ima svrhu da se identifikuju svi bolesnici koji bi mogli biti kandidati za potencijalno hirurško lečenje. Medijastinoskopija i videoasistirana torakoskopija su sastavni deo dijagnostičkog algoritma kod ovih pacijenata. Medijastinoskopija obezbeđuje adekvatnu procenu N statusa, kao i procenu T statusa centralno lokalizovanih tumora. VATS obezbeđuje pristup pleuralnom prostoru, hilusu pluća i medijastinumu. VATS ne isključuje medijastinoskopiju, sa kojom se kombinuje radi procene N statusa bolesti.

Metodologija: U ovom istraživanju su zbirno analizirani rezultati cervikalne medijastinoskopije kod 533 pacijenata, u sklopu preoperativnog staginga (2003-2007.), i videooperatvnog staginga (VOS), kod 1121 bolesnika, (1996-2007.)
Od 2003. cervikalna medijastinoskopija je uvedena kao rutinska metoda u peroperativnom stagingu kod svih bolesnika koji su podvrgnuti operativnom lečenju nemikrocelularnog karcinoma bronha, ranije samo kod pacijenta sa CT pregledom registrovanom limfadenomegalijom.
U početku je VATS primenjivan samo kod granično operabilnih pacijenata, a od 2000. godine je uvedena rutinska primena VATS-a kod svih bolesnika koji su podvrgnuti operativnom lečenju nemikrocelularnog karcinoma bronha.

Rezultati: Medijastinoskopijom je u 15% slučajeva kontraindikovano ili odloženo hirurško lečenje. U 5% slučajeva su dokazane metastaze u N2 limfnim čvorovima, zbog čega je odloženo hirurško lečenje do sproveđenja neoadjuvantne terapije. U 10% slučajeva je dokazana proširena bolest sa metastazama u N3 limfne čvorove zbog čega je kontraindikovano hirurško lečenje. Kod dokazanih metastaza u N2 i N3 limfnim čvorovima u 25% slučajeva CT -om nije registrovana limfadenomegalija (lgl<10mm) Stopa komplikacija iznosi 1% (jedan pneumotoraks i 4 krvarenja). Smrtnih ishoda nije bilo.
Broj eksplorativnih torakotomija je smanjen sa 15,7% na 10,6%, nakon rutinskog uvođenja videooperativnog staginga. Razlog inoperabilnosti nakon VOS-a je najčešće bio nalaz perinodalnog karcinomskog rasta u N2 žlezdama, lokalna uznapredovalost tumora, i karcinoza parijetalne pleure.
Zaključak: Visok procenat medijastinoskopski dokazane proširene N bolesti i dokazanih metastaza u limfnim čvorovima medijastinuma koji radiološki nisu uvećani (do 10mm), u našem radu, pokazuje neophodnost medijastinoskopije u preoperativnoj proceni medijastinalnog nodalnog statusa. Smanjenje broja eksplorativnih torakotomija rutinskom primenom videoasistirane torakoskopije, utvrđuje neophodnost viodeotorakoskopskog staginga.

Ključne reči: karcinom bronha, cervikalna medijastinoskopija, videotorakoskopija, procena operabilnosti

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.