srijeda, 1. veljače 2012.

Desetogodišnje praćenje plućne tuberkuloze u Zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu – Niš

Ristic DT ¹,  Ristic ST  ², Radenkovic M ¹, Mitrovic Lj ¹

¹Zavod za plucne bolesti i TBC, Nis,
² Klinicki Centar Nis, Klinika za neurologiju,Srbija


Apstrakt

Uvod: Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je 1993. god. proglasila tuberkulozu globalnom opasnoscu zbog njenog sve veceg znacaja kao zdravstvenog problema. Glavni izvor infekcije su pacijenti sa direktno pozitivnim sputumom. Osnovna mera za kontrolu tuberkuloze je standardizovana, kratkotrajna hemioterapija. Ona se, bar u inicijalnoj fazi lecenja, uzima pod nadzorom, sto dovodi do prekida transmisije bolesti i do smanjenja stecene rezistenzije.
 Materijal i metode: Analizirani su slucajevi plucne tuberkuloze, registrovani u Zavodu za plucne bolesti i tuberkulozu Nis, u periodu od januara 1997. god. do decembra 2006. god. Svi bolesnici su bili podvrgnuti standardnom pneumoftizioloskom pregledu, radiografiji pluca, laboratorijskim analizama, bakterioloskom pregledu sputuma. Klasifikacija je uradjena  prema polu, starosnoj dobi, bakterioloskom nalazu, rentgenskom snimku pluca i podacima o ranije lecenoj tuberkulozi.
 Rezultati: U Zavodu za plucne bolesti i tuberkulozu- Nis, na osnovu godisnjih izvestaja za navedeni period, registrovano je i leceno 480 pacijenata obolelih od plucne tuberkuloze (326 muskaraca i 154 zena). Novootkrivenih slucajeva je bilo 464 (96.7%), a recidiva  sa nalazom bacila tuberkuloze u sputumu je bilo 16 (3.3%). Sa kavernom je bilo 19.6% pacijenata od ukupnog broja obolelih od plucne tuberkuloze. Direktno pozitivan razmaz sputuma nadjen je kod 193 (40.2%). Najveci broj obolelih su bili muskarci (65.4%) starosti od 35- 65 god.
 Zakljucak: Tuberkuloza je i dalje vazan uzrok morbiditeta na teritoriji Grada Nisa. Bolest je najzastupljenija medju radno sposobnim stanovnistvom. Vazan je i ekonomski aspekt ove bolesti zbog visemesecnog odsustvovanja sa posla.

Kljucna rec: Plucne bolesti, Tuberkuloza,


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.