utorak, 24. siječnja 2012.

Dijagnostika i terapija pneumonija osoba starije životne dobi u ambulantnim uslovima dispanzera za plućne bolesti i tbc

Surla M, Crnčević M

Dom zdravlja „ Dr Milorad Mika Pavlović “  Inđija

Srbija

Apstrakt

 Bolesti  disajnih puteva  i plućnog tkiiva su  često razlog  upućivanja  bolesnika od strane izabranog lekara opšte medicine u  dispanzer za plućne bolesti.To je i razumljivo jer je smrtnost od upale pluća kod starijuh ljudi  50 puta veća, a nastaje  zbog mnogobrojnih somatskih promena u tom životnom dobu. Funkcionlnost odbrambenih mehanizama je smanjena, opada mobilnost leukocita na pojavu endotoksina. Pokretljivost grudnog koša  pri  disanju je smanjena.U već prisutnog staračkog emfizema povećan je volumen alveolarnih prostora, a u u centrolobulusnom i  panlobulusnom emfizemu smanjen je broj alveola. Prošireni prostor plućnog tkiva ne može ispuniti  mali broj upalnih ćelija pa često izostaju karakteristični znaci pri fizikalnom i radiološkom pregledu pluća što može da zbuni  izabranog lekara opšte medicine.
Često su kod starijih  pacijenata  jedini  znaci pneumonije iznenadna malaksalost, smetenost i dezorjentacija, anksioznost i tek slab kasalj.
U dispanzeru za plućne bolesti i tbc Inđija je od januara do 30 juna 2007. godine, bilo je 2432 preleda, od toga 2/3 prvih a ostalo ponovnih. Od svih  pregleda  pneumonije su činile 11%, bronhiektazije, akutni bronhitis, HOBP traume, pnx idr.
Dominantni  simptomi su bili: hemoptzije, dispneja, bol u grudima, malaksalost, dezorjentisanost i kašalj.
Pored fizikalnog pregleda  urađen  je rtg. grudnog koša, bakteriološki pregled  sputuma sa antibiogramom i kksl.
Radilo se uglavnom o virusnim infekcijama sa često bakterijskom superinfekcijom što znatno ugrožava život starijih bolesnika. Sprovođena je terapija empirijski i prilagođena individualnoj podnošljivosti leka. Znatan doprinos uspešnosti terapije daje mikrobiološka laboratorija koja  utvrđuje da se u 60% slučajeva kod starijih bolesnika  sa HOBP radi o gram negativnim  uzročnicima pneumonija.
Da bi dijagnostika i terapija pneumonija u osoba starijeg životnog doba bila uspešna i bza i u kućnim uslovima potrebna je efikasna saradnja  izabranog lekara i specijaliste pneumoftiziologa dispanzera za plućne bolesti.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.