srijeda, 1. veljače 2012.

Fenestra u desnom hemitoraksu – prikaz slučaja

Blažić M.
Dom Zdravlja „Novi SadNovi Sad, Srbija

Apstrakt

UVOD: Epidermoidni karcinom pluća je najčešći tip bronhogenog karcinoma. Nastaje iz ćelija respiratornog površnog epitela. Sagradjen je od solidnih nakupina atipičnih pločastih ćelija i intracelularnih mostića. Makroskopski raste endobronhijalno ili u vidu čvora. Značajna komplikacija je arozija većeg krvnog suda sa posledičnim hemoptoama. Hematogene metastaze su pozne. Najzahvalniji je za hiruško lečenje.

CILJ RADA je da predstavi trajanje fenestre desnog hemitoraksa.

MATERIJAL I METODE: Na osnovu uvida u otpusne liste Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici (matični broj 1337/95 i 5136/96, doc.dr. Milovančev) i Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Vojvodine (matični broj 5602/05, prof.dr. Lj. Popović), kao i analizom svakodnevnog rada u previjalištu ambulante u Budisavi.

REZULTAT RADA: Pacijent L.B. (1953.) razboleo se marta 1995. godine. Postavljena je dijagnoza epidermoidnog karcinoma u Nelsonovom bronhu, desno. Uradjena pneumonektomija sa pleuroktomijom parijetalne pleure. Novembra 1996. godine zbog bronhopleuralne fistule uradjena je fenestracija empijemske šupljine. Fenestra je promera 8,5 x 6 cm. Traje do danas. U medjuvremenu, jula 2005. godine pacijentu je bez problema uradjena operacija spontanog subduralnog hematoma na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Vojvodine.

ZAKLJUČAK: Redovna nega fenestre empijemske šupljine i motivisanje na pravilan stil života, redovne kontrole i očuvanje preostalih zdravstvenih resursa, omogućava kvalitetan život pacijenta.

KLJUČNE REČI: epidermoidni karcinom pluća, fenestra
Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.