srijeda, 1. veljače 2012.

Granulomatozno zapaljenje bronha kod bolesnice sa tipom 1 šećerne bolesti- prikaz slučaja

Tomić D, Bajkin I, Radovanov T, Vuković B, Stokić E, Pejin R, Mitrović M, Tomić-Naglić D

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Apstrakt
Pojava imunodeficijencije verifikuje se u sklopu šećerne bolesti. Mogući su kako nespecifični i specifični inflamatorni procesi, praćeni atipičnim kliničkim manifestacijamaBolesnica R.Lj. rođena 1957. je hospitalizovana na Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma zbog febrilnosti, otežanog disanja i bolova u levom hemitoraksu koji su trajali dva meseca. Radi se o bolesnici koja se leči od tipa 1 šećerne bolesti od svoje šesnaeste godine. 
Dijagnostičke metode kod upale pluća
Na načinjenom rentgenskom pregledu grudnog koša koji verifikuje parahilarnu kondenzaciju parenhima sa subatelektatičnim i infiltrativnim promenama uz veću količinu izliva sa leve strane. Konsultovan pulmolog, te uvedena dvojna antibiotska terapija ciprofloksacinom i gentamicinom. Na kontrolnom rentgenskom pregledu verifikovano pogoršanje nalaza uz negativne imunološke, virusološke, bakteriološke pretrage. Bolesnica premeštena na Institut za plućne bolesti Vojvodine gde je urađena bronhološka eksploracija. Utvrđena cirkularna stenoza bronha za lingulu. Patohistološkim pregledom dokazana je granulomatozna upala bronha bez nekroze i bez acidorezistentnih bacila. Komisija za granulomatozna oboljenja uključuje četvornu antituberkuloznu terapiju, nakon čega se bolesnica vraća na Kliniku za endokrinologiju. Obzirom na poboljšanje radiološkog nalaza, negativnu kulturu sputuma na mikobakterije i intoleranciju antituberkulozne terapije (AT) u konsultaciji sa plumologom nakon mesec dana isključena AT terapija. Na kontrolnim radiološkim pregledima verifikovano poboljšanje nalaza ali i dalje perzistiraju delom nodularne promene.
            Kod bolesnika obolelih od šećerne bolesti, inflamatorne bolesti imaju atipičan tok i mogu dovesti do diferencijalno-dijagnostičke i terapijske dileme. Kao što je pokazano u ovom slučaju može doći i do pojave hroničnih inflamatornih lezija.

Ključne reči: plućni granulom, šećerna bolest.Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.