četvrtak, 26. siječnja 2012.

MDCT u dijagnostici akutnog plućnog embolizma


Stanković M, Lazović Č, Vukić V, Đurić V, Stojanović A, Bajić Bibić Lj, Pešić D.
Malićević H, Radosavljević V.

KBC Bežanijska Kosa, Beograd, Srbija

Apstrakt

Akutni plućni embolizam (PE) je ozbiljno stanje sa velikim morbiditetom i mortalitetom i pretstavlja veliki klinički i dijagnostički izazov. Iako su u upotrebi mnogi dijagnostički testovi, multi-detector computed tomography (MDCT) plućna angiografija postaje metod izbora za potvrdu i isključivanje akutnog PE sve do subsegmentnog nivoa. Cilj rada nam je da prikazom našeg slučaja, potvrdimo značaj MDCT u dijagnostici PE. Pacijent B.V., star 67 godina primljen je u pulmološku jedinicu l0 dana nakon operacije adenoma prostate, zbog naglog gubitka svesti. Ranije nije lečen od kardiorespiratornih bolesti. Pri prijemu je: konfuzan, bled, umereno dispnoičan sa normalnim auskultatornim nalazom na plućima i srcu, skoro nemerljivog pritiska, izraženih varikoziteta na podkolenicama. U laboratorijskim analizama: umereno pozitivan zapaljenski sindrom, visoke vrednosti D-dimera.EKG: blok desne grane Hisovog snopa. Eho srca: dilatirane desne srčane šupljine. Rtg pluća ne pokazuje aktivne patološke promene u parenhimu. Zbog visoke kliničke sumnje na akutni PE odmah je uključena antikoagulantna i simptomatska terapija. Kada je bolesnik hemodinamski stabilizovan, urađen je MDCT po protokolu za plućnu angiografiju i registruju se embolusi koji skoro potpuno opstruišu levu, a nešto manje i desnu plućnu arteriju. Doplerom krvnih sudova nogu nalaze se masivne flebotromboze dubokih i površnih vena leve noge kao najverovatnija ishodišta tromba. Nakon kliničkog stabilizovanja i subjektivnog poboljšanja opšteg stanja bolesnik je otpušten na dalje kućno lečenje antikoagulansima. Kontrolni MDCT rađen nakon 5 meseci, pokazuje potpunu regresiju trombotičnih masa u plućnim arterijama. U zaključku ističemo, na osnovu brojne literature a i našim primerom, da je i pored ostalih raspoloživih metoda, MDCT plućna angiografija zlatni standard i treba da zauzme centralno mesto u algoritmu za dijagnostikovanje i praćenje akutnog plućnog embolizma.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.