četvrtak, 26. siječnja 2012.

Oblici plućne hipertenzije

Plućna hipertenzija dešava se kod recidivantnihih plućnih tromboembolijskih incidenata i karakteriše se  povišenih pritiskom u plućnim krvnim sudovima, hipertrofijom, dilatacijom, a kasnije insuficijencijom desne komore.

Pasivna plućna hipertenzija

Reakcija plućnog vaskularnog korita i nastanak jake vazokonstrikcije, što za posljedicu ima hipertenziju. Nastaje zbog povećanog pritiska u venama pluća, tj. u lijevom srcu (mitralna stenoza, insuficijencija levog srca, valvularne mane), te dolazi do kongestije i edema pluća. Dugogodišnje trajanje dovodi do promjena na krvnim sudovima i pojave vazookluzivne plućne hipertenzije

Hiperkinetička plućna hipertenzija
Nastaje usljed povećanog protoka kroz plućnu cirkulaciju zbog lijevo-desnog šanta (atrijalni septalni defekt -ASD). Plućni protok može biti nekoliko puta veći od sistemskog (normalno je 7 puta manji) i ovako se, vremenom, razvija opstrukcija krvnih sudova.

Vazookluzivna plućna hipertenzija
Karakteriše se povećanim plućnim otporom, zbog opstruktivnih promjena na krvnim sudovima.

Klinička slika:

U kliničkoj slici dominira dispneja, umor, sinkopa, anginozni bol koji nastaje zbog smanjenog  minutnog volumena i hipoksemije. Javljaju se hemoptize i promuklost. Karakteristično je parasternalno uzdizanje dok se vrh srca ne palpira. Naglašen je drugi ton nad pulmonalnom arterijom sa karakterističnim sistolnim šumom. Graham-Stelov šum se javlja kao posljedica funkcionalne insuficijencije pulmonalnih zalistaka.

Na EKG-u imamo se registruju znaci opterećenja desne komore i znaci hipertrofije.

Terapija:
-Periferni vazodilatatori
-ACE inhibitori
-Ca antagonisti
izvor: http://www.medicinabih.info/medicina/interna/plucna-hipertenzija/

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.