četvrtak, 26. siječnja 2012.

Plućna hidatidoza - prikaz slučaja

Milić R, Tomić I, Plavec G, Cvetković G, Šarac S

Klinika za plućne bolesti, Vojnomedicinska akademija Beograd, Srbija

Apstrakt

Uvod: Plućna hidatidoza predstavlja infestaciju čoveka jajašcima Echinococcus granulosus, sa razvojem primarnih cisti  u plućima (10-30%). Sekundarna plućna hidatidoza nastaje rupturom ciste iz susednih organa u pluća, bronhogenom ili hematogenom diseminacijom.
Prikaz bolesnika: Muškarac od 27 godina. Nekoliko meseci pre prijema imao minimalne hemoptizije i povremeni bol u grudima. U 14. godini lečen zbog desnostrane upale pluća. Fizički nalaz po sistemima: uredan. Radiografija pluća: obostrano nodularne senke, više desno, najveća promera oko 3 cm. CT pregled grudnog koša: u oba pluća brojne, jasno ograničene hiperdenzne promene izgleda metastaza.
EHO abdomena: uredan nalaz.
Laboratorijske analize, uključujući IgE i tumorske markere: u granicama referentnih vrednosti. Test direktne i indirektne imunofluorescencije na ehinokok: negativan. Testovi plućne funkcije: normalan nalaz. Ispitivanjem po sistemima nije nađeno primarno ishodište tumora.
Bronhoskopski nalaz: uredan. PH nalaz TBB: Hydatidosis pulmonum. Nakon TBB radiografija pluća bez promena, pacijent bez subjektivnih tegoba.
Nakon devet meseci tretmana albendazolom u 5 ciklusa, viđena je radiografska regresija promena.
Zaključak: Hidatidna bolest pluća može imati odlike metastatske bolesti pluća. Transbronhijalna biopsija kao nestandardan postupak u dijagnozi ove bolesti može biti bezbedna.

Ključne reči: hidatidna bolest pluća, metastaze, transbronhijalna  biopsija, albendazol

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.