četvrtak, 26. siječnja 2012.

Primena Pancefa u respiratornim infekcijama kod dece-naša iskustva

Milanović V, Laković G,Veljković P, Jagodić R

KBC “Dr Dragiša Mišović”, Centar za dečje plućne bolesti i TB, Srbija

Apstrakt
 
Uvod: Respiratorne infekcije su najznačajniji uzrok morbiditeta dečjeg doba. Predstavljaju razlog za preko 80 % poseta pedijatrijskim dispanzerima.Zbog svoje učestalosti imaju  ogroman  socioekonomski i medicinski značaj pa je  u njihovom lečenju  neophodan dobar izbor leka kako bi ono trajalo što kraće i kako bi se izbegle moguće komplikacije.
Cilj rada: Cilj studije je bio da se ispita opravdanost korišćenja peroralnog cefalosporina treće generacije ( Pancef ) u lečenju respiratornih infekcija kod dece.
Metod rada: U studiju je bilo uključeno 56 ispitanika i to 37 dečaka (66.07%) i
19 devojčica (33.93 %). Prosečna starost ispitanika je 5.4  godine,u rasponu od 1 g 3/12m do 12 g 2/12 m.
Pacijenti su bili podeljeni u dve grupe u odnosu na radnu dijagnozu, infekcije gornjih respiratornih puteva 31-o dete ( 55.36 %) i infekcije donjih respiratornih puteva 25-oro dece (44.64 %). Pancef  je ordiniran kako prvi antibiotik kod 39-oro dece
( 69.64 %),a kod 21-og deteta (30.35 %) dat je nakon što prethodna  antimikrobna terapija nije dala adekvatan odgovor.
Reyultati i diskusija: Kod svih 56  ispitanika lek se pokazao kao adekvatan, došlo je do potpunog oporavka i izlečenja.Znatno kliničko poboljšanje unutar 48 h od primene leka zabeleženo je kod 52 ispitanika ( 92.86 %),dok je kod 4-oro dece
( 7.14 %) pozitivan odgovor na ordiniranu terapiju nastupio nakon pomenutog perioda.
Lek je primenjivan i jednoj dnevnoj dozi kod 38-oro dece ( 67.86 %) a kod 18-oro dece
( 32.14 %) dva puta dnevno.Nije zapažena razlika u kliničkom odgovoru u zavisnosti od doznog režima,tako da se lek može jednokratno primenjivati kako preporučuje proizvođač.
U našoj studiji neželjena dejstva leka su zabeležena samo u vidu blagih gastrointestinalnih tegoba kod 6-oro dece ( 10.71 %) i nisu zahtevale prekid terapije,mada je nemoguće  utvrditi da li su to stvarna neželjena dejstva leka ili su stomačne tegobe nastupile u sklopu primarnog oboljenja.
Zaključak: Svakodnevna pedijatrijska praksa  često zahteva  empirijsku upotrebu antimikrobnih lekova kako zbog nemogućnosti dobijanja bakterijskih izolata tako i zbog ne retke nedostupnosti laboratorijske dijagnostike.U takvim slučajevima Pancef  kao antibiotik izuzetno širokog spektra dejstva predstavlja adekvatan izbor naročito u najčešćim infekcijama dečje dobi- respiratornim.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.