nedjelja, 22. siječnja 2012.

Sarkoidoza-najčešća pitanja

Najčešća pitanja o sarkoidozi
Profesor Om P. Sharme, Predsednik Svetske Asocijacije za sarkoidozuPre više od jednoga veka, Jonathan Hutchinson, hirurg i dermatolog,opisao je po prvi put slučaj pacijenta sa sarkoidozom, na Kraljevskom Koledžu u Londonu, u Engleskoj.

Danas je bolest česta. Ne postoji organ koji je otporan na sarkoidozu i koji ne može biti zahvaćen ovim oboljenjem.Bolest medjutim, najčešće zahvata pluća, jetru, slezinu, kožu,oči, srčani mišić,centralni nervni sistem, zglobove i kosti.

Uzrok sarkoidoze je nepoznat. Ni jedan infektivni agens ili agens koji bi se mogao smatrati uzročnikom zapaljenja nije pouzdano izolovan kod bolesnika sa sarkoidozom.Ranija istraživanja vezana za ulogu klimatskih uslova, zemljišta, uticaja biljaka, pre svega polena bora, kao i šuma uopšte, te uticaja ekspozicije životinjama,od kućnih ljubimaca do domaće stoke, nisu se pokazala od koristi.

Bolest je obično predstavljena kao inflamatorni odgovor na brojne agense (bakterije,gljvice, viruse, hemijske nokse) koji nastaje kod osoba sa poremećajem imunološkog odgovora, bilo da se radi o stečenom ili naslednom poremećaju.

Osnovna lezija kod sarkoidoze jeste kompaktni, nekazeificirajući granulom, koji se satatoji od radijalno poredjanih epiteloidnih ćelija, sa svetlim, bledim jedrima,nekoliko džinovskih ćelija, i limfocita. Kazeifikacija je odsutna, mada se ponekad mogu uočiti mala polja nekroze. Granulom se može povući spontano-spontana rezolucija,bez ožiljka,ili pak može perzistirati duže vreme sa vrlo malo ili bez fibroze.Ponekad dalja evolucija granuloma ide u prvacu kompletne fibroze, sa definitivnim gubitkom normalne gradje tkiva.


1.Šta je sarkoidoza?
Sarkoidoza je vrsta zapaljenske reakcije u kojoj limfociti, vrsta ćelija periferne krvi, prekomerno reaguju. Ova prekomerna reakcija limfocita ogleda se u njihovom otpuštanju različitih hemijskih materija koje uzrokuju nastanak granuloma, koji zapravo predstavlja skup ćelija zapaljenja, a može se pojaviti u različitim tkivima i organima u telu. Mada se sarkoidoza označava kao multisistemska i multiorganska bolest, najčešće zahvata pluća u 90%, te je tako označena kao plućna bolest.

2. Šta znači naziv sarkoidoza?
Ime sarkoidoza potiče od grčke reči SARKO, što doslovno prevedeno znači divlje meso.Dodatak OID je takodje grčkog porekla i znači NALIK NA. Sama reč sarkoidoza vodi poreklo dakle od grčkog izraza nalik na divlje meso, pričemu se misli na male kožne izrasline, koje se ponekad mogu razviti ( bradavice).

3. Šta uzrokuje sarkoidozu?
Dosadašnja ispitivanja su pokazala da sarkoidoza nije uzrokovana ni jednim poznatim bakterijskim uzročnikom, kao ni česticama praha ili prašine.Sarkoidoza takodje nije uzrokovana parama i dimom. Postoje istraživanja koja ukazuju da je uzročnik oboljenja mogućno virus, ali definitivne potvrde ove pretpostavke još uvek nema.

4. Kako ću prepoznati da li imam sarkoidozu?

Mnogi pacijenti sa sarkoidozom nemaju gotovo nikakve simptome, mada neki mogu imati teškoće sa disanjem.Kod nekih pacijenata može se javiti suvi kašalj, neki mogu osećati bol u grudima, umor, malaksalost. Sarkoidoza takodje može izazvati groznicu, povišenu temperaturu, ili gubitak telesne težine. Bez obzira na postojanje ili nepostajanje simptoma, kod svih bolesnika sa sarkoidozom gotovo uvek postoje promene na snimku pluća.

5.Koji organe zahvata sarkoidoza?
Koliko je do sada poznato pluća su najčešće pogodjeni organ, mada bolest može zahvatiti i oči, kožu, limfne žlezde, kosti i zglobove, srce, nervni sistem i druge unutrašnje organe.Zbog ovoga, sarkoidoza je klasifikovana kao multisistemski poremećaj.

6. Kako se manifestuje plućna forma bolesti?
Kratak dah, kašalj, bol u grudima, ili osećaj stezanja u grudima, najčešći su simptomi sarkoidoze pluća. Ozbiljno uznapredovala bolest, koja ima za posledicu stvaranje ožiljaka po plužima ( takozvanu fibrozu pluća) može uzrokovati respiratornu insuficijenciju, tj. teški poremećaj funkcije disanja.

7. Koje znake ima očna sarkoidoza?
Osećaj pečenja u očima, svraba, crvenih očiju - uobičajeni su simptomi očne sarkoidoze.Ukoliko se očna sarkoidoza ne preozna na vreme i ne leči na odgovarajući način, gubitak vida je jedna od mogućih komplikacija.

8. Koji su znaci sarkoidoze kože?
Crvenkasto-modre promene na koži, pojava ospe, malih čvorića ili izraslina, karakteristike su kožne sarkoidoze. Kožne promene ne uzrokuju svrab, niti bol. Nisu ispunjene tečnošću.U nekim slučajevima , kožne promene u vidu izraslina, mogu izgledati ružno.

9. Koji su znaci sarkoidoze limfnih žlezda?
Najčešće, ovaj bolik bolesti nema simptome.U najgorem slučaju može se pojaviti uvećanje i otok limfnih žlezda na vratu, ispod pazuha, kao i u preponama.

10. Koji su simptomi sarkoidoze kostiju i zglobova?
Bol u zglobovima je najčešže jedini simptom ovog oboljenja zglobova, a često i on izostaje.Za razliku od nekih formi artritisa, koštano-zglobna sarkoidoza ne uzrokuje invalidnost.

11.Koji su simptomi sarkoidoze srca?
Osećaj preskakanja srca i epizode vrtoglavice, neki su od glavnih simptoma sarkoidoze srca, mada je mogućno da i srčana forma ove bolesti bude bez simptoma.U slučajevima kada dolazi do ogromnog zadebljanja srčanog mišića, usled prisutnih granuloma ili u slučajevima postojanja velikih ožiljaka,( delova fibroznog tkiva), mogućna je iznenadna smrt.

12. Koji su simptomi sarkoidoze nervnog sistema?
Osećaj utrnulosti, ukočenost, paraliza lica, najčešće jedne strane, su uobičajeni simptomi.Iznenadna pojava paralize facijalisa je privremena i vremenom se uspostavlja normalna funkcija zahvaćenih mišića lica. Sarkoidoza nervnog sistema može se takodje manifestovati napadima ukočenosti ekstremiteta, otežanim gutanjem, kao i napadima vrtoglavice i vertiga.

13. Kako se procenjuje težina bolesti?
Ukoliko postoje ožiljne promene , fibrozne promene u plućima, ukoliko je bolest zahvatila srce, oči, ili centralni nervni sistem, najverovatnije da se radi o komlikovanoj formi bolesti koja zahteva odgovarajuće lečenje specijaliste za sarkoidozu. Ukoliko je pak, sarkoidoza zahvatila samo limfne žlezde lokalizovane u plućima, najverovatnije da se radi o bezopasnoj fromi bolesti.

14. Da li je sarkoidoza zarazna bolest?
Nema dokaza da je sarkoidoza zarazna bolest.

15. Da li su kožne promene kod sarkoidoze zarazne?
Ne. Kod nekih pacijenata sa sarkoidozom kože, kožne promene mogu izgledati dosta ružno, ali nema razloga za brigu o mogućnoj prelaznosti na druge.

16. Da li je sarkoidoza neka vrsta plućnog tumora?
Ne. Sarkoidoza nema nikakve veze sa plućnim tumorom, niti rakom pluća.

17. Da li je sarkoidoza u nekoj vezi sa AIDS-om?
Ne. Sarkoidoza nema nikakve povezanosti sa Sindromom Stečene Imunodeficijencije. (AIDS). Sarkoidoza nije bolest intravenskih narkomana. Sarkoidoza nije oboljenje koje se prenosi polnim kontaktom.

18. Da li je sarkoidoza oblik Hodgkin-ove bolesti?
Ponekad bolesnici sa sarkoidozom, mogu čuti od svoga lekara ili bolničkog osoblja, izraz Hodginov limfom, ili Hodgkinova bolest. Zapamtite da sarkoidoza može ponekad ličiti na Hodgkinov limfom ali nije u bilo kakvoj vezi sa ovim oboljenjem.

19. Da li sarkoidoza uzrokuje dijabetes?
Ne.Sarkoidoza ne uzrokuje dijabetes.Pronison, medjutim, kojim se sarkoidoza leči može uzrokovati dijabetes kod onih bolesnika koji već za to imaju predispoziciju.

20. Da li je sarkoidoza alergijska bolest?
Sarkoidoza nije uzrokovana ni jednim do sada poznatim alergenom, uključujući tu i polen, polen trave, ribu, grinje ili druge životinjske ili biljne proteine.

21. Da li se sarkoidoza može pretvoriti u astmu?
Astma je alergijska bolest pluća. Neki bolesnici sa sarkoidozom mogu imati alergije koje uzrokuju napade astme,ali sarkoidoza ne može preći u astmu.

22. Da li se sarkoidoza može pretvoriti u emfizem pluća?
Sarkoidoza uzrokuje u nekoj svojoj formi destrukciju plućnog tkiva, ali ne uzrokuje emfizem.

23. Da li osećaj teškog disanja može biti fatalan?
Najčešće ne.Teškoće sa disanjem kod sarkoidoze javljaju se tokom vremena. Ukoliko dodje do trenutnog osećaja otežanog disanja, to najverovatnije nije uzrokovano sarkoidozom.Za ovako iznenadno nastalo otežano disanje, najbolje je javiti se svome lekaru.

24. Ponekad se osećam umorno.Da li sarkoidoza uzrokuje umor?
Pacijenti sa veoma oštećenim plućima, ( plućnom fibrozom), zahvaćenišću srca ili mišića sarkoidozom, žale se na umor,malaksalost i bezvoljnost, što nastaje usled smanjena snabdevanja kiseonikom kao i ekstra napora disajnih mišića. Sarkoidoza može takodje izazvati sindrom hroničnog umora.

25.Koliko dugo traje oporavak od sarkoidoze?
Pacijenti kod kojih se sarkoidoza pojavila iznenadno, u nekim slučajevima preko noći, sa velikim crvenim pečatima po podkolenicama,( erythema nodosum), mogu očekivati izlečenje bolesti za 12 do 18 meseci.Ukoliko se bolest razvijala postepeno, tokom nekoliko meseci ili čak godina, vreme potrebno za izlečenje može biti znatno duže, od nekoliko meseci, pa ćak i tokom čitavog života.

26. Možete li mi nešto reći o kongestivnoj srčanoj slabosti uzrokovanoj dugotrajnom plućnom sarkoidozom? Kako se ona leči?
Dugotrajno plućno oboljenje koje uzrokuje fibrozu, odnosno stvaranje nepovratnih ožiljnih promena u plućnom tkivu, uzrokuje popuštanje desnog srca, što se drugačije naziva plućnim srcem ili cor pulmonale.Nastaje kao posledica nedostatka kiseonika. To znači da pacijenti kod kojih postoji nizak nivo kisoenika u arterijskoj krvi, zahtevaju terapiju kiseonikom. Pronison, hlorohin, hidroksihrolohin, metotreksat i drugi lekovi primenjuju se u slučajevima zahvaćenosti srćanog mišića sarkoidozom.

27. Žene sa sarkoidozom često se žale na bol u ledjima, vrlo intenzivan, u liniji preko sredine ledja horizontalno, a potom i kroz sredinu ledja vertikalno.Ponekad je ovaj bol vrlo intenzivan, nekada manje intenzivan. Zašto nastaje?
Intenzivan bol u ledjima može biti uzrokovan uvećanjem limfnih žlezda medijastinuma,spazmom mišića, artritisom ukoliko je zahvaćena kičma ili čak osteoporozom koju uzrokuje i sam pronison.Kod nekih pacijenata bol u grudima može biti uzrokovan zahvaćenošću plućne maramice.Bez obzira šta ga uzrokuje, bol u ledima zahteva pažljivo ispitivanje.

28. Zahvaćenost kojih organa se može smatrati prognostički lošom, obzirom da je sarkoidoza multiorganska bolest?
Kada sarkoidoza zahvati srce, oči, mozak i bubrege, radi se o prognostički vrlo lošoj kombinaciji.

29. Da li granulomatozni nefritis ima neke veze sa sarkoidozom? Kakva je razlika izmedju ove dve bolest?
Ukoliko pacijent sa sarkoidozom razvije granulome bubrega, onda se ove bubrežne promene mogu smatrati uzrokovane sarkoidozom. Sa druge strane, ukoliko su bubrezi jedini organ koji pokazuje granulomatozne promene, onda je potrebno isključiti druge bolesti.

30. Da li je bilo koji mineral ili oligoelement nekada smatran uzročnikom sarkoidoze?
Multisistemska sarkoidoza nije uzrokovana ni jednim mineralom niti oligoelementom.Granulomatozno oboljenje, nalik na sarkoidozu može biti izazvano berilijumom.Bolest se naziva belrilioza.

31. Da li crvenilo i zamućenost oka može biti simptom oboljenja koje nije vezano za alergiju?
Crvene, suzne oči posebno osetljive na svetlost mogu biti posledica sarkoidoze, autoimune bolesti, lokalnog zapaljenja oka, ili tumora.

32. Da li u Americi postoje delovi u kojima je sarkoidoza nešto češće oboljenje nego u drugim? Ukoliko postoje ovakve države, da li je učinjeno nešto od ispitivanja koje bi rasvetlilo uzrok ovakve rasprostranjenosti oboljenja?
Sarkoidoza je često oboljenje na jugu i jugoistoku . Do sada su mnoga ispitivanja pokušavala da rasvetle uzrok ovakve rasprostranjenosti sarkoidoze.

33. Moj brat ima neurosarkoidozu? Šta je to i kako nastaje?
Sarkoidoza centralnog nervnog sistema vidja se u oko 10% bolesnika sa sarkoidozom.Može biti zahvaćen svaki deo nervnog sistema,uključujući mozak,moždane ovojnice, periferne nerve, kao i kičmenu moždinu.

34. Koja je povezanost Raynodovog sindroma i sarkoidoze?
Ne postoji definitivna povezanost Raynodovog sindroma i sarkoidoze. Raynodov fenomen ili preostljivost na hladnoću javlja se kod pacijenata sa sklerodermom kao i drugim autoimunim bolestima.

35. Može li sarkoidoza uzrokovati progresivni artritis?
Zglobovi su retko zahvaćeni sarkoidozom. Teški progresivni artritis je redak.

36. Da li pacijenti sa sarkoidzom imaju izražen bol u grudima sa širenjem ka levoj ruci?
Ne posebno.Pacijenti kod kojih postoji izraženo uvećanje limfnih žlezda medijastinuma, (sredogrudja), mogu osećatati bol u grudima. Takodje se bol u ramenu i ruci može javiti kod pacijenata sa sarkoidozom perifernih nerava.

37. Da li su druge reumatske bolesti udružene sa sarkoidozom?
Ne često.Kod nekih pacijenata sarkoidoza može biti udružena sa reumatoidnim artritisom, sklerodermom, ili lupusom eritematozusom.

38. Da li su neke zemlje ili narodi posebno izloženi sarkoidozi?
Skandinavske zemlje su poznate po visokoj učestalosti sarkoidoze. Tamo je stopa razboljevanja, ili incidenca, 600/100 000 stanovnika, dok ova stopa za Severnu Ameriku iznosi 40-60/100 000.

39. Da li postoji mogućnost da se sarkoidoza pojavi, spontano povuče, a zatim nikada više ne javi ponovo?
Ukoliko pacijent sa sarkoidozom razvije granulome bubrega, onda se ove bubrežne promene mogu smatrati uzrokovane sarkoidozom. Sa druge strane, ukoliko su bubrezi jedini organ koji pokazuje granulomatozne promene, onda je potrebno isključiti druge bolesti.

40. Da li ppstoje pacijenti kod kojih se bolest povukla, nemaju simptome, a i dalje imaju loše nalaza disajne funkcije?
Da. Mogućno je postojanje trajnog oštećenja disajne funkcije i kod pacijenata koji nemaju simptome bolesti, niti znake njene aktivnosti. Uzrok ovome je postojanje ožiljnih promena u plućima, koje je predhodno sarkoidoza izazvala.

41. Kada je učinjena biopsija, analiza je pokazala prisustvo granuloma. Šta to znači?
Povreda sa koe je uzeta biopsija kao i ožiljak stari su 20 godina.Ožiljak sada izgleda kao keloid. Granulom je promena karakteristična za sarkoidozu. Kada sarkoidoza postane aktivna, ožiljciod starih promena su probudjeni, postaju osetljivi, čvrsti i biopsija pokazuje granulom.

42. Kod crvenog oka, i očnih promena, šta zapravo izaziva toliki bol?
Zapaljenje sluzokože oka i rožnjače izaziva crvenilo, bol i preosetljivost na svetlo.

43. Šta uzrokuje stalni kašalj kod sarkoidoze? Taj kašalj me podseća na kaćalj moga ujaka koji je imao tuberkulozu.
Kašalj kod sarkoidoze uzrokuje upala disajnih puteva . Ovaj kašalj nema nikakave veze sa tuberkulozom.

44 .Da li se sarkoidoza često javlja prvo u plućima?
Da.Sarkoidoza najčešće zahvata pluća.U više od 90% obolelih postoji patološki nalaza na radiografiji grudnog koša.

45. Da li sarkoidoza uzrokuje osećaj nemira, nervozu i nesanicu?
Pojava bilo koje bolesti, posebno kod osoba koje su predhodno bile zdrave, može uzrokovati pojavu uznemirenosti i nesanicu. Dalje osećaj uznemirenosti može biti uzrokovan i nedostatkom informacija o bolesti.Terapija pronisonom ože uzrokovati osećaj uznemirenosti, nesanicu i nervozu.

46. Čemu se pripisuje veliki broj obolelih afrikanaca u Americi, i zašto je kod njih sarkoidoza značajno teže oboljenje nego kod ostalih etničkihn grupa?
Za sada je razlog nepoznat. Povišen arterijski pritisak i dijabetes, šećerna bolest, su druga dva oboljenja koja značajno češće pogadjaju crnačku populaciju u Americi.Mogućno je da neki nasledni ili genetski faktori ovde igraju ulogu.

47. Da li sarkoidoza uzrokuje poremećaj sna kod bolesnika?
Samo u slučajevima kada oboleli ima uvećanje krajnika, ili granulome u gornjim disajnim putevima, može se javiti otežano disanje u snu. Kod sarkoidnih bolesnika sa prekomernom telesnom težinom, mogu se javiti epozode apnee ( prestanka disanja) tokom sna. Vrlo retko, zahvaćenost hipotalamusa može uzrokovati poremećaj sna. Poremećaj sna može se javiti i kod bolesnika kod kojih je sarkoidoza udružena sa sindromom hroničnog umora.

48.Koliko često deca oboljevaju od sarkoidoze?
Sarkoidoza je retko oboljenje kod dece.Svega 2-3% bolesnika sa sarkoidozom je ispod 10 godina starosti.

49. Kako se zna stadijum sarkoidoze?
Odredjivanje stadijuma bolesti zasniva se na promenama koje se vide na radiografiji grudnog koša.

50. Moj otac je umro od milijarne tuberkuloze. Moja majka ima lupus, brat tuberkulozu. Da li su ove bolesti povezane?
Tuberkuloza, sarkoidoza i sistemski lupus eritematozus, uobičajneo nisu povezane.Moguća je medjutim kod jednog istog pacijenta pojava dve ili tri udružene bolesti.

51. Koju ulogu ima stres u ponovnoj pojavi, relapsu sarkoidoze?
Stres ne uzrokuje sarkoidozu, ali može povećati ozbiljnost same bolesti.

52.Kako sakoidoza pogadja pshičko stanje pacijenta?
Svaka hronična bolest može loše uticati na psihičko zdravlje bolesnika, uzrokujući frustracije, umor i depresiju.

53. Da li je hronična, niska temperatura ( oko 37C), tipična za sarkoidozu? Da li treba koristiti lekove protiv temperature?
Bilo kakava temperatura, niska ili visoka nije uobičajena za sarkoidozu. Temperatura može biti prisutna kod sarkoidoze zajedno sa noćnim znojenjem, groznicom, i pojavom visoke temperature. Pre uzimanja lekova za sniženje temperature, mora se isključiti svaki drugi uzrok njene pojave, kao što su infekcija ili limfom koji često mogu uzrokovati temperaturu.

54.Da li ponovna pojava nodula, čvorića, na nogama, rukama ili ušima predstavlja znak ponovne reaktivacije bolesti?
Da. Ponovna pojava kožnih promena ukazuje na reaktivaciju bolesti.

55. Ukoliko je bolest u remisiji, koliko često je potrebno kontrolisati pacijenta?
Jednom godišnje, potrebno je kod tih pacijenata učiniti radiografiji grudnog koša i spirometrijsko ispitivanje disajne funkcije.

56. Koliko često je potrebno učiniti merenje koštane gustine ( koštana denzimetrija)?
Ukoliko se radi o pacijentima na visokim dozama kortikosteroida, onda svakih 3-6 meseci.

57. Da li bol u zglobovima i otok mogu trajati neodredjen period?
Da. Kod malog broja pacijenata sa sarkoidozom, umeren bol u zglobovima, otok i ukočenost mogu trajati duže vreme.Defromacija zglobova retka je kod sarkoidoze.

58. Zašto je sarkoidoza češće oboljenje američkih crnaca?
Uzrok nije poznat.Mogućno je da genetski faktori imaju uticaja. Činjenica je da je ovo oboljenje hroničnog toka i slabijeg odgovora na terapiju kod crnih stanovnika Amerike.

59. Da li radiografija grudnog koša može biti normalna, a sarkoidoza aktivna u drugim organima?
Da. U oko 10% pacijenata sa sarkoidozom snimak grudnog koša može izgledati normalno.Ovi pacijenti medjutim mogu imati aktivnu sarkoidozu kože, srca, mozga, kostiju, ili zglobova. Takodje je mogućna pojava plućne sarkoidoze, a da se na radiografiji grudnog koša ne mogu uočti bilo kakave promene. Kod ovih pacijenata indikovan je CT grudnog koša.

60. Da li je kolaps pluća čest nalaz kod sarkoidoze?
Plućni kolaps, ili pneumotoraks, sreće se u oko 2% bolesnika sa sarkoidozom.Kod ovih pacijenata postoje uznapredovale fibrozne promene u plućima.

61. Ko dobija sarkoidozu?
Svako može oboleti od sarkoidoze.Bolest postoji svuda u svetu.Mada je znatno češće oboljenje u nekim delovima sveta, a u drugima nešto redje, ne postoji rasa, pol ili starosna grupa koja ne može oboleti od sarkoidoze.

62. Zašto neko dobije sarkoidozu?
Ne zna se zašto neki dobijaju sarkoidozu a neki ne.Najpreciznije što se može reći na ovo pitanje, za sada je da bolest nastaje onda organizam sklon razboljevanju, naidje na nepoznati antigen, koji ulazi u telo, najverovatnije preko disajnih puteva.

63. Postoji li neki način da pomognem sebi?
Trebalo bi voditi zdrav život, što znači, bez cigareta i preteranog pića.Potrebno je izbegavati lekove i hemijske sastojke hrane koji bi mogli oštetiti jetru.Takodje je potrebno izbeći udisanje toksičnih para, dimova, gasova, i hemikalija koje mogu oštetiti pluća.

64. Da li moram da se rešim kućnih ljubimaca?
Ne. Ne morate se rešiti mačaka,pasa, konja ili drugih kućnih ljubimaca ukoliko imate sarkoidozu.

65. Da li je bolest nasledna i da li će moja deca oboleti od sarkoidoze?
Retko je bolest raširena na nekoliko članova iste familije. Generalno posmatrano, ne morate se bojati da će vaša deca naslediti sarkoidozu. Brojna ispitivanja još uvek obradjuju odgovore na ova pitanja.

66. Da li će sarkoidoza izmeniti moj život?
Većina pacijenata sa sarkoidozom žive potpuno normalnim životom. Pacijenti sa sarkoidozom mogu obavljati potpuno normalno sve svoje društvene, intelektualne, umetničke i atletske akt ivnosti. Ukoliko se ne radi o teškoj i progresivnoj formi sarkoidoze, ovo oboljenje neće izmeniti vaš život, niti onemogućiti vaše uspehe i poslovna dostignuća.

67. Da li sarkoidoza može ugroziti moju trudnoću?
Ne bi trebalo.Sarkoidoza ne ugrožava ne rodjenu bebu. Kod mnogih žena sa sarkoidozom, bolest se poboljša tokom trudnoće, jer organizam tada proizvodi znatno više kortikosteroida. Vaš doktor će svakako proveriti vaš snimak pluća, tri meseca posle porodjaja kako bi pratio eventualnu ponovnu pojavu bolesti u ovom periodu.

68. Da li moram da držim dijetu?
Jedan od 10 bolesnika sa sarkoidozom ima povišen nivo kalcijuma u krvi. Ukoliko je to slućaj kod vas, potrebno je da izbegavate uzimanje namirnica bogatih kalcijumom, kao što su mleko, sir, ili vitaminskih preparata koji sadrže kalcijum.Bilo bi takodje potrebno da izbegavate sunčanje i uzimanje D vitamina ukoliko je vas nivo kalcijuma u krvi visok.

69. Da li je potrebno da uzimam vitaminske preparate?
Ukoliko imate sarkoidozu oprez sa uzimanjen preparata kalcijuma i vitamina D. Uzimanje ostalih vitaminskih preparata ne može da naškodi. Vitamini nisu uključeni u lečenje sarkoidoze. Ukoliko, medjutim, imate naviku da uzimate visoke doze bilo kog vitamina, možete to i nastaviti. Savet je da ipak proverite sa vašim lekarom nastavak vitaminske terapije.

70. Da li je potrebno da ograničim fizičko vežbanje?
Ukoliko pri vežabanju osećate da vam ponestaje dah, potrebno je da stanete i da se odmorite. Ne morate ograničiti fizićke aktivnosti samo zato što imate sarkoidozu.

71. Da li će pušenje pogorđati moju bolest?
Pušenje ne uzrokuje sarkoidozu, ali ukoliko već bolujete od sarkoidoze, pušenje može pogoršati stanje vaše plućne bolesti, i osećaj nedostatka vazduha, stvaranjem novih oštećenja disajnih puteva u formi bronhitisa i emfizema.Potrebno je da znate da će se bilo koja plućna bolest pogoršati pušenjem. Ukoliko pušite, a imate sarkoidozu, onda je to prilika da se ova navike odreknete.

72. Da li će uzimanje alkohola pogoršati moju sarkoidozu?
Povremeno konzumiranje, malih doza alkohola neće pogoršati sarkoidozu.

73. Da li će sarkoidoza ugroziti moj seksualni život?
Izuzetno, ukoliko imate sarkoidozu nervnog sistema ili endokrinog sistema može se javiti impotencija. Ova pojava je veoma retka.

74. Da li mogu da putujem avionom? Da li letenje može da pogorša plućnu formu moje bolesti?
Pacijenti sa umerenom formom plućne bolesti, a tu spada većina bolesnika sa sarkoidozom neće imati probleme sa putovanjem avionom. Pacijenti sa ekstenzivnom, odmaklom fibrozom, mogu imati potrebu za dodatnim uzimanjem kiseonika tokom leta. U tom slučaju potrebno je konsultovati vašega lekara koji će odrediti nivo kiseonika u krvi i dati odgovarajući savet.

75. Da li je tačno da pronison ne menja tok progresivne forme bolesti, već samo smanjuje tegobe?
Pronison smanjuje granulomatozno zapaljenje koje se javlja kod sarkoidoze. Kod nekih pacijenata, dolazi do povlačenja sarkoidoze, dok kod nekih postoji duže vreme potreba za lečenjem pronisonom.

76. Da li postoje neki biljni lekovi, ili makrobiotski režimi koji se mogu koristiti u efikasnom lečenju?
Koliko ja znam ne.

77. Koja je terapija za bolesnika koji ima uvećanje limfnih žlezda hilusa, uvećanje slezine, i sarkoidozu jetre? Pored ovoga pacijent ima i šećernu bolest?
U terapiji ovakve forme bolesti, pronison bi bio lek izbora, da pacijent nema šećernu bolest. Obzirom na prisustvo diabetes mellitusa, pronison je kontraindikovan. Lečenje je potrebno pokušati hydroxichloroquinom i metotreksatom.

78. Koji je najbolji način lečenja neurosarkoidoze?
Najmanje 10% pacijenata sa sarkoidozom ima neurosarkoidozu. Lečenje se sprovodi pronisonom, hidroxichloroquinom, metotreksatom, azatioprinom, cyclophosphamidom i radioterapijom u različitim dozama.

79. Koliko dugo je potrebno uzimati pronison? Da li postoji neki test kojim bi se proverile toksične koncentracije pronisona u krvi?
Pronison se uzima onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne kontrola bolesti, odnosno izlečenje.Ne postoji test, kojim bi se utvrdile toksične koncentracije pronisona u krvi.

80. Kako se zna da li nadbubrežne žlezde još uvek izlučuju kortikosteroide?
Ovo se utvrdjuje odredjivanjem nivoa kortikosteroida u krvi kao i testovima provokacije nadbubrega.

81.Ukoliko imam normalan nivo kalcijuma u krvi , a uzimam pronison, da li je potrebno da uzimam kalcijum?
Ukoliko se neredovno hranite, ili ukoliko se radi o ženi u menopauzi, potrebno je dodatno uzimanje preparata kalcijuma.

82. Da li je plastična operacija pravi lek za kožnu sarkoidozu?
Kožne promene koje zadaju najviše muke jesu crvenkaste promene u vidu plakova, polja na licu koja se vrlo polako razvijaju.Većina ovih promena može se poboljšati primenom pronisona, hidroxichloroquina, i metotreksata. Retko je potrebna plastična operacija. Rizik koji ona nosi je stvaranje ružnih, keloidnih, zadebljanih ožiljaka na mestu operacije, čemu su sarkoidni bolesnici skloni. Neophodno je pre nego se odlučite za plastičnu operaciju, konsultovati lekara koji leči vašu sarkoidozu.

83. Koji su neželjeni efekti terapije kortikosteroidima?
Kortikosteroidi imaju mnoge neželjene efekte. Neki od njih su zaista neprijatni.Potrebno je da porazgovarate sa vašim lekarom o njima. Najčešći neželjeni efekti jesu prekomerno uvećanje telesne težine, akne, pojava dijabetesa kod osoba koje imaju već predispoziciju, povišen krvni pritisak, glaukom, katarakta, razredjenje kostiju,( osteoporoza), i psihički problemi.

84. Koji su neželjeni efekti drugih lekova koji se koriste za lečenje sarkoidoze?
Chloroquine nema iste neželjene efekte kao kortikosteroidi.Ukoliko se medjutim koristi duže vreme u terapiji sarkoidoze može izazvati oštećenje vida. Hidroxichloroquine nema mnogo neželjenih efekata. Generalno, imunosupresivna terapija ima neželjene efekte u smislu povećane osetljivosti prema infekcijama, anemiji, kao i u smanjenju celokupnog imuniteta organizma.

85. Moram da započnem sa hemoterapijom i zračenjem zbog karcinoma uterusa. Da li će to uticati na moju aktivnu plućnu sarkoidozu? Kako?
Hemoterapija, i to posebno metotreksat, chlorambucil i azatioprin koriste se u lečenju sarkoidoze, posebno kod onih bolesnika gde je terapija pronison nedovoljna za lečenje bolesti, ili pak uzrokuje isuviše neželjenih efekata. Može se očekivati da se vaša sarkoidoza poboljša tokom lečenja hemoterapijom.

86. Kada je završena terapija kortikosteroidima, lekar mi je savetovao da uzimam antireumatike. Da li ovi lekovi koriste u lečenju sarkoidoze?
Lekovi tipa Brufena, Diklofenaka, Flugalina, spadaju u nesteroidne antireumatike, kojima se ublažava bol prisutan u zglobovima. Ne koriste se za lečenje sarkoidoze.

87. Da li akupunktura ima svoje mesto u lečenju sarkoidoze?
Akupunktura ne leči sarkoidozu. Ukoliko pacijent sa sarkoidozom ima jake bolove u mišićima, akupupunktura može pomoći.

88. Da li se deflazacort koristi u ovoj zemlji? Pored toga što štedi kosti, da li je bolji lek od pronisona?
Lekovi kao što su prednisolon, ( pronison),cortisone, triamcinolone,hydrocortisone i deflazacort, svi spadaju u grupu kortikosteroida.

89. Da li je povišen pritisak posledica dugotrajnog lečenja sarkoidoze pronisonom i Immuranom?
Prednsion može izazvati retenciju soli i uzrokovati hipertenziju. Immuran ne uzrokuje povećanje arterijskog pritiska.

90. Da li kortikosteroidi uzrokuju sterilitet u oštećenje jetre?
Kortikosteroidi uzrokuju povećanje telesne težine, akne,osteoporozu, povišen pritisak, i dijabetes u osoba koje su tome sklone.Mogu takodje izazvati depresiju, suicidalne ideje, kataraktu, modrice na koži i infekcije.Postoje mnogi drugi neželjeni efekti pronisona, o čemu treba razgovarati sa lekarom koji vodi terapiju sarkoidoze.Pronison ne uzrokuje ni sterilitet ni oštećenje jetre.

91. Šta se može učiniti da bi se sprečio osećaj umora kod sarkoidoze?
Umor kod sarkoidoze je čest.Najverovatnije da je povezanim sa samim uzročnikom. Kod nekih pacijenata osećaj umora nestaje na terapiju pronisonom i hidroxichloroquinom.

92. Da li fizikalna terapija može pomoći u lečenju zglobne upale i zahvaćenosti mišića sarkoidozom?
Da.Fizikalna terapija je veoma korisna zajedno sa analgeticima i kortikosteroidima u lečenju zglobne sarkoidoze.

93. Koji je najbolji način lečenja sarkoidoze kostiju i koštane srži?
Pronison sa hidroxichloroquinom je efikasan u lečenju.

94.Ukoliko je pacijent lečen pronisonom i azatioprinom tokom šest meseci, bez većeg uspeha, koja se druga terapijska kombinacija preporučuje?
U ovakvim slućajevima, kao prvo lekar mora da ponovno ispita samu prirodu sarkoidoze.Ukoliko su pluća u većoj meri oštećena, ne postoji lek koji bi bio apsolutno efikasan. Ukoliko je bolest i dalje aktivna, treba ispitati mogućnost nastavka lečenja hidroxichloroquinom u dozama od 200mg dnevno.

95. Da li postoje neke mere prevencije, koje bi onemogućile ponovnu sezonsku pojavu reaktivacije sarkoidoze?
Sarkoidoza, za razliku od senske groznice,astme,i ostalih alergijskih bolesti nema definitivni karakter bolesti sa sezonskim reaktivacijama.

96. Koja je terapija mogućna da spreči pojavu sarkoidoze u transplantiranim organima?
Ne postoji lek kojim bi se sprečila pojava sarkoidoze.Ukoliko se bolest javi u transplantiranom organu, lečenje uključuje primenu pronisona, hidroxichloroquina, i ostalih imunosupresivnih lekova.

97. Da li se sarkoidoza kod dece, leči drugačije nego sarkoidoza odraslih?
Ne. Terapija je uglavnom ista. Svakako da se primena imunosupresivne terapije obično izbegava kod dece.

98. Šta je plućni gallium sken?
Ovaj test se izvodi tako što se intravenski ubrizga radioaktivni galijum-67. Galijum se potom vezuje za organe koji su zahvaćeni sarkoidozom, i drugim inflamatornim procesima.Dva dana kasnije, pacijent se snima, a na snimcima se prikazuje proširenost sarkoidoze. Test se rutinski ne koristi kod svih bolesnika. Razgovarajte o ovome sa vašim lekarom.

99. Šta je bronhoalveolarna lavaža?
Bronhoskop je uzan, dugaćak tubus, sa svetlom na kraju.Koristi se za ispitivanje disajnih puteva i pluća. Takodje se koristi da se sakupi sekret iz pluća. Ovaj sekret se potom ispituje na prisustvo različitih ćelija ili materija koje bi mogle izazvati zapaljenje i umunološke promene u plućima. Ovaj proces je iznačen kao bronhoalveolarna lavaža ili skraćeno-BAL.

100. Šta je biopsija pluća?
Ovaj postupak se sastoji u uklanjanju tankog delića plućnog tkiva, kako bi se potom pregledalo mikroskopski.Ovo je jedinstven, najvažniji test za korektnu dijagnozu plućnog oboljenja.

101. Koliko često pacijenti sa sarkoidozom treba da se podvrgnu Galijum skenu i tuberkulinskom testu ?
Galijum se koristi da bi se utvrdila rasprostranjenost i aktivnost sarkoidoze. Može se takodje koristiti kako bi se procenio efekat primenjene terapije kod pacijenta. Tuberkulinski test se izvodi na početku ispitivanja, a u cilju da se isključi postojanje tuberkuloze.

102. Kod mene nikada nije učinjen galijum sken. Da li bi trebalo?
Ne, ukoliko nemate simptome i ukoliko vaš lekar ne smatra da je to neophodno.

103. Kada je indikovana medijastinoskopija?
Ukoliko pacijent ima uvećane limfne žlezde u medijastinumu, i grudnom košu, a dijagnoza nije utvrdjena transbronhijalnom biopsijom pluća, indikovana je medijastinoskopija.

104. Koji se testovi koriste da bi se odredila aktivnost sarkoidoze?
Rendgenski snimak grudnog koša, ispitivanje plućne funkcije, serumski angiotenzin konverting enzim,serumski kalcijum i galijum 67 jesu neki od testova koji se koriste u proceni aktivnosti sarkoidoze.

105. Koliko je koristan serumski angiotenzin konverting enzim test (SACE)?
Serumski ACE je povišen u oko 60% pacijenata sa aktivnom sarkoidozom. Nivo ACE se spušta u normalne vrednosti kada sarkoidoza udje u remisiju ili postoji dobar terapijski odgovor. Postoje i neka druga oboljenja izuzev sarkoidoze kod kojih ACE u serumu može biti povišen, kao što su na primer milijarna tuberkuloza, lepra, kokcidioidomikoza i limfom.

106. Koji je najjednostavniji pojedinačni test za dijagnozu sarkoidoze?
Najbolji način za dijagnostiku sarkoidoze jeste biopsija tkiva i dokazivanje prisustva granuloma bez kazeozne nekroze. Pri tom se mora isključiti bilo koji drugi mogući uzrok nastanka granuloma, uključujići i tuberkulozu, histoplazmozu, kokcidioidomikozu i beriliozu.

107.Ukoliko se osobi koja nema sarkoidozu ubrizga Kveimov antigen, da li postoji bojazan da će se kod ove osobe kasnije razviti sarkoidoza?
Ne

108. Da li je Kveim-Silzbach test, u današnje doba opasnosti od HIV infekcije bezbedan?
Test je potpuno siguran što se tiče mogućnosti HIV infekcije.

109. Koji se lekovi koriste u lečenju sarkoidoze?
Najčešće korišćeni lekovi jesu kortikosteroidi kao što su ( kortizon,prednison, metilprednisolon).Mnogi lekari koriste chloroquine, hzdroxichloroquine ( lekove koji se inače koriste u terapiji malarije), kao i imunosupresivne lekove tipa methotrexata,azatioprina,cyclophosphamida,chlorambucila), koji spadaju u red citostatika.

110. Kako da znam da moja bolest zahteva lečenje kortikosteroidima?
Vas lekar će u konsultaciji sa specijalistom za sarkoidozu proceniti raširenost bolesti i njenu formu, te će prema tome i odlučiti o terapiji.Uopšteno, pacijenti sa teškoćama pri disanju, preskakanjem srca,crvenilom očiju, i zahvaćenošću nervnog sistema zahtevaju lečenje kortikosteroidima.

111. Šta je CT i čemu on doprinosi?
Skener, ili kompjuterizovana tomografija, jeste radiološki test kojim se kompjuterski odredjuje ozbiljnost i raširenost oboljenja.

112. Da li je HRCT i CT isto?
Ne. HRCT ( kompjuterizovana tomografija visoke rezolucije) se najčešće koristi kod sarkoidoze, intersticijskih plućnih bolesti, emfizema, i bronhiektazija.Obično se CT sa kontrastom koristi u dijagnostici plućnog tumora.

113. Šta je biopsija pluća putem torakoskopije?
To je dijagnostički postupak koji omogućava da se uzme uzorak plućnog tkiva bez operativnog otvaranja grudnog koša. Biopsija se uzima kroz maleni otvor na grudnom košu.Mnogo je manje invazivan postupak od otvorene biopsije pluća.

114. Ukoliko pacijent sa sarkoidozom kreće na interkontinentalni put, koje bi mere trebao da preduzme?
Ne postoje posebne mere predostrožnosti za pacijente sa sarkoidozom, razlićite od ostalih putnika.

115. Ukoliko putejem u Evropu, Aziju, Kanadu ili neku drugu zemlju, hoću li tamo biti u mogućnosti da pronadjem specijalistu za sarkoidozu, ukoliko mi zatreba?
Da. Za adrese specijalista za sarkoidozu, obratite se udruženju za sarkoidozu u vašem mestu.Postoje mnoga takva udruženja u Americi, Engleskoj, i širom Evrope.Neke od adresa nalaze se pozadi i u ovoj brošuri. U Jugoslaviji, u Beogradu, pri Institutu za plućne bolesti postoji Jugoslovensko Udruženje za sarkoidozu.

116. Koji specijalista bi najbolje lečio moju bolest?
Sarkoidozu najbolje kontrolišu lekari, specijalisti, čiji je ovo poseban domen interesovanja. Obzirom da su pluća najčešće zahvaćena ovim oboljenjem, to je specijalista za plućne bolesti najčešće lekar koji leči ovo oboljenje. Postoje mnogi specijalisti za sarkoidozu, većina njih u istaknutim medicinskim centrima i istraživačkim odeljenjima.

117. Gde pacijent može pročitati nešto više o svojoj bolesti?
Vaš specijalista za sarkoidozu, kao i vaše Udruženje za sarkoidozu će vam pomoći u vezi sa svom daljom literaturom iz oblasti sarkoidoze.
 izvor: http://www.zdravljenadlanu.rs
Preuzeto sa sajta : www.sarkoidoza.org.rs

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.