četvrtak, 16. veljače 2012.

ACE – 27 indeks u praćenju stanja komorbiditeta kod obolelih od NSCLC

Budišin E, Sečen N, Anđelić B

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija


Ispitivano je prisustvo komorbiditeta kod bolesnika obolelih od nemikrocelularnog karcinoma (NSCLC) u I, II i IIIA stadijumu bolesti.
Kod svih pacijenata sa prisutnim komorbiditetom određena je njegova težina (gradus 0 –nema, 1- blag, 2- umeren i 3 - težak) po važećem ACE – 27 index-u (Adult Comorbbidity Evaluation – 27 najnovija verzija indeksa iz marta 2003. godine). Pomenuti indeks u sebi uključuje kompletno ispitivanje svakog bolesnika po organskim sistemima (skala komorbiditeta u prilogu). Ispitivane pridružene bolesti po organskim sistemima i njihova procentualna zastupljenost analizirana je kod 90 bolesnika. Pridruženo oboljenje respiratornog sistema najčešće u smislu hronične opstruktivne bolesti pluća nalazimo kod 32 (35,56%) bolesnika, kardiovaskularni komorbiditet ima 31 (34,44%) bolesnik, gastrointestinalni komorbiditet imamo kod 15 (16,66%) bolesnika, konzumiranje alkohola imamo kod 31 (34,44%) bolesnika i druga maligna oboljenja kao komorbiditet kod 11 (12,22%) bolesnika. Reumatska, imunološka oboljenja i bolesti zavisnosti (konzumiranje droga) nisu nađene u ispitivanoj grupi pacijenata.
Dva i više komorbiditeta je imalo 33 pacijenta (18,33%). Utvrđeno je (c2 testom) da su se kardiovaskularni i respiratorni komorbiditet, kao i komorbiditet vezan za konzumiranje alkohola da su se statistički značajno češće pojavljivali od ostalih komorbiditeta. (p< 0,05) Pored toga i drugi malignitet kao komorbiditet se takođe značajno češće javljao od ostalih komorbiditeta.
Može se zaključiti, da oboljenja koja su u direktnoj vezi sa konzumiranjem duvana, statistički se značajno češće javljaju kao komorbiditeti (HOBP, kardiovaskularna i maligna oboljenja ). ACE -27 upitnik je sasvim pogodan za kodiranje i praćenje stanja komorbiditeta kod pacijenata obolelih od NSCLC.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.