ponedjeljak, 27. veljače 2012.

Bronhiektazije

Etiologija
Uzroci su mnogobrojni, a najčešći su : urođene bronhiektazije, mehanička oštećenja bronhija, inflamatorni pneumonitis (aspiracija želudačnog sadržaja ili hemikalija, inhalacija gasova, lekovi i dr.), granulomatoze (tuberkuloza, sarkoidoza), imune deficijencije, poremećaji mukocilijarnog klirensa, postifektivno oštećenje bronhija (bakterijama, virusima ili protozoama).
Dva su preduslova za nastanak ovog oboljenja : opstrukcija jednog ili više bronha i nastanak infekcije distalno od opstrukcije. U osnovi je poremećaj mukocilijarnog klirensa tako da dolazi do dužeg zadržavanja mukusa (sluzi) i mikroorganizama što prouzrokuje oštećenje epitela i povećanja sekrecije mukusa. Sve to stimuliše zapaljenjski odgovor organizma, ali s obzirom da uzročnik ne može da se eliminiše nastaje hronična inflamacija (zapaljenje).

Klinička slika

Tipičan oblik prati obimna ekspektoracija (iskašljavanje), najčešće ujutru. Simptomatologija koja prati tipičan oblik obuhvata kašalj, otežano disanje, sekreciju iz nosa gnojavog sadržaja, maljičasti prsti, iskašljavanje krvi.

Dijagnoza

Metoda kojom se postavlja dijagnoza zavisi od stepena oštećenja, tj. od anatomskih promena. Najvažniji je auskultatorni nalaz prilikom koga se na periferiji pluća čuje vezikularno disanje sa inspirijumsko-ekspirijumskim pucketanjem. Radiološki nalaz nije karakterističan. Danas se u dijagnostici koristi CT visoke rezolucije (HRCT). Laboratorijske analize u mirnoj fazi bolesti su uredne, a u egzacerbaciji je ubrzana sedimentacija i postoji leukocitoza. U funkcionalnom ispitivanju pluća imaju lako oštećenu funkciju restriktivnog tipa.

Lečenje

Potpuno izlečenje je moguće hirurškim putem. Konzervativna terapija podrazumeva upotrebu antibiotika, sprovodjenje posturalne drenaže, upotrebu bronhodilatatora i higijensko dijetetski režim.     

izvor:www.stetoskop.info


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.