četvrtak, 16. veljače 2012.

Bronhiolitisi-naša iskustva


Rodić V, Živković Z, Radić S, Jocić Stojanović J, Cerović S.

Centar za dečje plućne bolestti i TB, KBC „Dr Dragisa Misovic-Dedinje“,Beograd, Srbija

Cilj: praćenje dece koja su u prvoj godini života imala akutni bronhiolitis; utvrđivanje učestalosti ponavljanja opstruktivnih tegoba; utvrditi postojanje veze između ponavljanih bronhoopstrukcija i sledećih faktora: muški pol, IgE, pušačke navike roditelja, ekcem, PA, prenaseljenost stambenog prostora; dalje praćenje u narednih 6-7 godina.
Metod: 1.Anamnestički podaci - detaljna lična i porodična anamneza, prisustvo kućnih alergena, IgE, podaci o dojenju, eventualna prethodna oboljenja, intrauterina i postnatalna izloženost duvanskom dimu, podaci o postojanju atopije u porodici. 2. dvomesečne kontrole. 3.telefonska anketa nakon godinu dana.
Rezultati: ispitivanjem je obuhvaćeno 92-je dece. Nakon prve hospitalizacije bez tegoba u sledećih godinu dana je bilo 65-oro dece (grupa A). Ponavljani wheezing je imalo 27-oro dece (grupa B), od tog broja  7  je na prevenciji (3 - ketotifen; 4 - ICS), a 11 pacijenata je bez prevencije - pacijenti nadležnog DZ. Posmatrajajući ispitanike prema težini kliničke slike,  u grupi A  je 54-oro dece imalo lakšu, a 11-oro srednje tešku kliničku sliku. U grupi B 18-oro dece je imalo srednje tešku, a  9-oro lakšu kliničku sliku. Takođe, u prvih godinu dana nakon preležanog bronhiolitisa potvrđena je povezanost tegoba i IgE i muškog pola, dok povezanost sa pušaćkim navikama roditelja, pojavom ekcema, por. atopije i prenaseljenosti u stambenim jedinicama nije dokazana.
Zaključak: 1.trećina naše dece imalo je ponavljane bronhoopstrukcije ; 2.potvrđena je povezanost tegoba sa faktorima rizika (atopija i muški pol); 3.nije dokazana povezanost sa pušačkim navikama roditelja, socijalnim uslovima i atopijskim statusom roditelja; 4.neophodno je dalje praćenje i određivanje prevalence i faktora rizika za razvijanje astme i alergijske senzibilizacije kod izabrane dece do školskog uzrasta, kao i pokušaj definisanja mogućeg efekta uzrasta u kome je dete preležalo bronhiolitis na moguću pojavu astme.

Ključne reči: bronhiolitis, faktori rizika, višegodišnje praćenje


Više o zdravlje djece na: www.zdravodijete.blogspot.com
Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.