petak, 17. veljače 2012.

Dijagnostički i prognostički značaj NSE i CYFRA 21-1 kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća


Karličić V1, Jovelić A 2, Tomić I 1

1Klinika za plućne bolesti, Vojnomedicinska Akademija, Belgrade, Serbia

2Univerzitetska klinika za kardiologiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Serbia

Uvod: Tumorski markeri su pokazatelji postojanja tumora. Mogu biti antigeni ćelijske membrane, proteini plazme, enzimi i hormoni. U kliničkj praksi, pod ovim pojmom se podrazumeva molekul koji se može otkriti u plazmi i drugim tečnostima i da se na taj način potvrdi postojanje tumora.
Citokeratin 19 (Cyfra 21-1) i neuron specifična enoza(NSE) su tumorski markeri koji se najčešće koriste u dijagnostici karcinoma pluća.
Cilj rada: Utvrditi senzitivnost i specifičnost tumorskih markera Cyfra 21-1 i NSE u dijagnozi nemikrocelularnog karcinoma pluća. Odrediti korelaciju kliničkog stadijuma nemikrocelularnog karcinoma pluća i serumske koncentracije tumorskih markera NSE i CYFRA 21-1.
Bolesnici i metode: Cyfra 21-1 i NSE su određeni kod 70 bolesnika sa nemikrocelularnim karcinomom pluća, kod 30 bolesnika sa nemalignim bolestima pluća i kod 30 dobrovoljnih davalaca krvi. Analizirana je korelacija koncentracije tumorskih markera sa stadijumom bolesti. Vrednosti koncentracije tumorskih markera su određivane imunoradiometrijskom  metodom, komercijalnim kitovima ELSA, francuske firme CEDEX.
Rezultati: Muškarci su činili 88,5%(62) a žene 11,5%(8), prosečne starosti 62,5 g(42-77). Planocelularni akrcinom je dokazan kod 60%(42), adenokarcinom kod 31,5%(22) i drugi nemikrocelularni karcinomi kod 8,5%(6).U prvom kliničkom stadijumu je bilo 12,9%(9), u drugom 22,9%(16), u trećem 41,4%(29) i u četvrtom 22,9%(16) bolesnika.
Utvrđena osetljivost, specifičnost i predviđajuća vrednost za NSE je 30%, 100%, 100% i za Cyfra 21-1 je 60%, 98,3%, 100%.
Korelacija stadijuma bolesti i serumske koncentracije Cyfra 21-1 je utvrđena na nivou 0,05 statističke značajnosti, pri čemu je utvrđena najbolja korelacija sa T parametrom stadijuma bolesti. Nije utvrđena statistička značajnost koncentracije NSE i stadijuma bolesti.
Zaključak: Cyfra 21-1 je tumorski marker prihvatljive senzitivnosti i odlične specifičnosti za dijagnozu nemikrocelularnog karcinoma pluća. Zbog dobre korelacije serumske koncentracije Cyfra 21-1 sa stadijumom bolesti može biti od koristi u proceni proširenosti nemikrocelularnog karcinoma bronha.


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.