petak, 17. veljače 2012.

Endobronhalne metastaze vanplućnih karcinoma


Stojanović A, Malićević H, Stanković M, Djurić V, Pešić, Vukić V, Radosavljević V        
 
 KBC  “ BEŽANIJSKA KOSA”, Beograd, Srbija

Endobronhalne metastaze vanplućnih tumora veoma su retke. Najčešći ekstratoraksni tumori koji daju metastaze u bronhu su karcinom dojke , bubrega i kolorektalni karcinomi. Kliničkim, radiografskim i endoskopskim pregledom ne mogu  se razlikovati primarni tumori bronha od metastatskih promena. Patohistološkim pregledom uzoraka bronhobiopsije moguće je napraviti ovu distinkciju.
Cilj rada je utvrditi  vrstu i učestalost  vanplućnih metastatskih tumora bronha u šestogodišnjem periodu
Metodologija: rada je retrospektivna analiza radiografskih , bronholo-ških i patohistoloških nalaza pacijenata kod kojih je učinjena bronhoskopija u periodu od 2002. do 2006.
Rezultati: pokazuju da su  u ovom periodu kod nas dijagnostikovana 32 pacijenta sa endobronhalnim metastazama vanplućnih maligniteta i to po sledećoj učestalosti: karcinom dojke ( 11), karcinomi digestivnog trakta ( 8 ), maligni melanom ( 4 ), Lymphoma Hodgkin ( 3 ), karcinom bubrega ( 2 ), Lymphoma non Hodgkin ( 1 ), AML ( 1 ), rabdomiosarcom ( 1), Ca štitaste žlezde ( 1 ). Od navedenih tumora dvadeset je imalo endobronhalni rast a ostali  tumori su dijagnostikovani uzimanjem uzoraka i iz parenhima pluća transbronhijalnom biopsijom . Metastaza carcinoma štitaste žlezde vidjena je u traheji , 18 nalaza biopsije bilo je iz desnog, a 13 iz levog bronhalnog stabla. Vreme proteklo od dijagnostike primarnog tumora do dijagnostike metastatske promene iznosilo je od 5 meseci ( tu kolona ) do 12 meseci ( rabdomiosarkom ).Radiografski nalazi kod obolelih imali su izgled infiltrativnih plućnih promena , uvećanih hilusa , atelektatičnih polja , sliku pleuralnih izliva , ali i potpuno normalnu  radiografsku sliku ( adenokarcinom debelog creva).
U Zaključaku: bi smo naglasili da kod pacijenata predhodno lečenih od vanplućnih karcinoma (carcinom dojke, digestivnog trakta, malignog melanoma i limfoma ) treba misliti na moguće endobronhalne metastaze  i uraditi bronhoskopski pregled kada postoje simptomi, uprkos negativnom radiografskom nalazu.


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.