četvrtak, 2. veljače 2012.

Hirurška terapija diskinezije traheje

Jović M.R , Čanji K, Janjević D¹, Bjelović M²

Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
¹ Anesteziološko odelenje Klinike za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
² Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica, Srbija

Apstrakt

Trahealna diskinezija predstavlja redak fukcionalni poremećaj nastao usled uvlačenja zadnjeg membranoznog dela traheje u njen lumen izazivajući njegovo suženje.  Javlja se kao primarna diskinezija u ranom dečijem urastu, nepoznatog uzroka i kao sekundarna diskinezija. Sekundarna forma nastaje u kasnijim godinama, vezana je za hroničnu bronhijanu opstrukciju, atrofiju zadnjeg membranoznog dela traheje što dovodi do kolapsa  zadnjeg zida u lumen traheje izazivajući kliničku simptomatologiju. Kod primarne se javljaju napadi otežanog disanja sa cijanozom bez provokativnih faktora, često u miru. Kod sekundarne diskinezije otežano disanje je stalno prisutno, a pogoršanja nastaju pri svakom fizičkom naporu. Dijagnostika počiva na endoskopskoj dijagnostici, plućnim funkcionalnim testovima i radiološkom ispitivanju.
U dosadašnjem dugogodišnjem radu tokom kojeg je uradjen veliki broj laringotraheobronhoskopija zbog različitih poremećaja u disajnom putu, dijagnostikovana su tri pacijenta sa diskinezijom traheje koja je stvarala težu kliničku sliku u kojoj je dominiralo otežano disanje sa cijanozom.
Dijagnoza prolapsa membrabnoznog dela je postavljena posmatranjem ekskurzija zadnjeg membranoznog dela traheje ka njenom lumenu u periodu budjenja pacijenata iz opšte endotrahealne anestezije, a nakon laringotraheobronhoskopije u oštoj anesteziji tokom koje nije uočen nikakav poremećaj lumena traheobronhalnog stabla. I pored brojnih dijagnostičkih postupaka, indikacija za operativno lečenje postavljena je na osnovu težine kliničke slike i stepena suženja lumena traheje uočenog u periodu budjenja pacijenta iz opšte anestezije.
Dva pacijenta su operisana. Ojačanje zadnjeg membranoznog dela traheje je radjeno postavljanjem grafta fascije late duž zadnejg zida traheje i glavnih bronha. Kod oba pacijenta u kasnijim periodima praćenja, najmanje dve godine nakon operacije, nisu se javljale epizode otežanog disanja.

Ključne reči: dikinezija traheje, dijagnostika, hirurgija

www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.