petak, 17. veljače 2012.

HOBP/ Ca plućaVučić M, Korica R, Čadjo M, Duronjić M

Klinika za plućne bolesti, Klinički Crntar Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

U periodu od 1995- 2005 u našoj klinici je dijegnostikovano21 karcinom pluća kod naših dugogodišnjih pacijenata od HOBP.
Prosječna dužina liječenja  ovih bolesnika od HOBP do sada je oko 14,6 godina.
Ovi slučajevi su doveli do istraživanja HOBP/Ca pluća u poslednjih 20 godina koji su liječeni u našoj klinici.
Utvrđivanje uzroka sve češćeg obolijevanja pacijenata sa HOBP od Ca pluća zahtijeva velika materijalna sredstva i trud u dužem periodu.
Zbog hroničnog toka bolesti imamo češće kontakte sa tim pacijentima u našoj klinici.
Odlučili smo da određenim dijagnostičkim postupcima pokušamo sa ranom dijagnozom karcinoma pluća kod ovih pacijenata.
To sprovodima češćim RTG kontrolama intratorakalnog statusa (2 puta godišnje), svaka tri mjeseca citološkom kontrolom sputuma na M.C,određivanje tumor markera svakih tri mjeseca, KT grudnog koša jednom godišnje, ciljanom bronhoskopijom kod sumnje na obolenja kao i drugim dijagnostičkim postupcima.
Ovim raadom smo u poslednje dvije godine  otkrili 5  karcinoma pluća kod pacijenata sa HOBP,u ranoj fazi. To je dovelo do izbora najpovoljnijih terapijskih postupaka.Pomjrena je grannica preživljavanja, do mogućeg izlečenja.
Mislimo da će ova dva uporedna istraživanja dati odgovore na pitanje sve češćeg obolijevanja pacijenata sa HOBP od Ca pluća.
Ova istraživanja zahtijevaju velika materijalna sredstva, dobru saradnju pacijenata,kao i angažovanje većeg broja medicinskih radnika. I pored toga postepeno ćemo ova istraživanja proširiti na druge hronične bolesti pluća koje se liječe u našoj ustanovi.


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.