četvrtak, 16. veljače 2012.

Korelacija endoskopskog nalaza i učinka hemioterapije kod bronhopulmonalnog karcinoma

Jandrić K, Gajić, Duronjić, Dragišić


Klinika za plućne bolesti Banja Luka, Klinički centar Banja Luka, Republika Srpska


         U našoj klinici se bronhoskopiraju bolesnici sa bronhopulmonalnim karcinomom,koji primaju hemoterapiju nakon trećeg i šestog ciklusa.
         Cilj rada je da prikaže korelaciju bronhoskopskog nalaza sa učinkom hemoterapije kod pojedinih tipova karcinoma. Obrađeno je 140 bolesnika od kojih je kod 60 bio mikrocelularni karcinom, kod 64 skvamozni karcinom i kod 16 adeno karcinom.
         Iz rezultata se vidi da je kod mikrocelularnog karcinoma nakon trećeg ciklusa hemoterapije postignuta značajna endoskopska  regresija kod dvije trećine bolesnika, dok se nakon šestog ciklusa nastavlja dalja regresija kod jedne trećine bolesnika, kod jedne trećine stacionaran nalaz a kod jedne trećine progresija u odnosu na prethodni bronhoskopski nalaz. Kod skvamoznog karcinoma takođe nakon trećeg ciklusa hemoterapije postoji značajna endoskopska regresija kod više od dvije trećine bolesnika, dok se nakon šestog ciklusa dalja regresija nađe samo kod jedne osmine bolesnika, kod jedne polovine stacionaran nalaz i kod tri osmine progresija u odnosu na prethodni endoskopski nalaz. Kod adeno karcinoma nakon tri ciklusa hemoterapije nismo našli značajnu endoskopsku regresiju uz uglavnom stacionaran nalaz, dok nakon šestog ciklusa u jedne četvrtine nađemo regresiju endoskopskog nalaza, jednu četvrtinu progresiju i kod jedne polovine stacionaran nalaz.
         Može se zaključiti da endoskopska regresija nalaza najbolje korelira sa mikrocelularnim karcinomom,mada postoji i značajna korelacija i sa epidermoidnim karcinomom uglavnom nakon trećeg ciklusa hemoterapije.
         Ključne riječi: hemoterapija, bronhoalveolarni karcinom, fiberbronhoskopija


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.