četvrtak, 2. veljače 2012.

Morbiditet od tuberkuloze u Tuzlanskom Kantonu u periodu od 1.1.2006. do 31.12.2006. godine

Jamakosmanović S1, Osmić M2, Dedić S1, Remetić N1, Mašić A1, Bošnjić J1,
Mehinović N2

1. Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, Univerzitetski klinički centar, Tuzla

2. JZU Dom zdravlja, Tuzla, Bosna  i Hercegovina


Apstrakt

Uvod: Tuberkuloza (TBC) je infektivno, granulomatozno oboljenje, koje je rašireno u endemijskim relacijama i predstavlja veliki medicinski i društveni problem, koji zahtijeva urgentnu akciju u cijelom svijetu.
Cilj: Deskriptivna i grafička analiza stanje tuberkuloze  u Tuzlanskom  kantonu (TK),  u  2006. godini.
Ispitanici i metode: U radu smo napravili analizu 416 pacijenata oboljelih od tuberkuloze, u odnosu na ukupan broj stanovnika TK koji iznosi 500 000. Obuhvaćen je vremenski period od 1.1.2006. do 31.12.2006. godine. Za  istraživanje smo koristili   bolesničke  kartone,  istorije bolesti,  opštinske  registre  kao i  izvještaje Zavoda za javno zdravstvo TK.
Rezultati: U periodu od 1.1.2006. do 31.12.2006.godine u TK tuberkuloza je dijagnostikovana kod 416 pacijenata. Novootkrivena tuberkuloza je verifikovana kod 376 pacijenata. Broj recidiva je iznosio 35. Zbog prijevremenog prekida terapije liječena su 4 pacijenta. Muški spol je bio zastupljen u 214, a ženski u 202 slučaja. Plućna tuberkuloza je dijagnostikovana kod 337, a vanplućna kod 79 pacijenata. Direktno prisustvo Kohovog bacila u sputumu je potvrđeno kod 116 (27,9 %) pacijenata. Broj pozitivnih kultura je iznosio 205 (49,3 %)  Najzastupljenija dobna skupina su bili bolesnici iznad 64 godine starosti (39,2%), a najmlađa dobna skupina bolesnici između 15-24 godina (9,4 %).
Zaključak: Tuberkuloza u TK u 2006. godini je imala epidemijski karakter zbog demografskih migracija, neadekvatnih socijalno-ekonomskih uslova i nepotpune implementacije koncepta porodične medicine. Od ukupnog broja oboljelih u Federaciji BiH na TK otpada 23%, uz incidencu 85 i stopu mortaliteta od 1,20 %.

Ključne riječi: tuberkuloza, epidemijski karakter, morbiditet, mortalitet


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.