četvrtak, 2. veljače 2012.

NOVIJI NAČINI MEHANIČKE VENTILACIJE U JEDINICI INTENZIVNOG LEČENJA: PREGLED JEDNOGODIŠNJE PRIMENE

Pejakov Lj.*, Cejović V.*, Janjević D.**, Kandić V*.

* Klinički Centar Crne Gore, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Podgorica
** Klinički Centar Vojvodine, Klinika za Uho, grlo i nos, Odeljenje anestezije, Novi Sad

Uvod. – Konvencionalni načini mehaničke ventilacije povezani su sa problemima koji dovode do produžene hospitalizacije- povećana primena sedacije i mišićnih relaksanata, sporije odvikavanje od respiratora i razvoj nozokomijalnih infekcija. 

“BiLevel”as je novija tehnika respiratorne potpore; to je način disanja u kojem pacijent ima mogućnost da diše spontano na dva nivoa pozitivnog pritiska na kraju ekspirijuma. Kliničke prednosti ovog načina su veći komfor pacijenta i bolja usklađenost sa respiratorom, te smanjen disajni rad. Manja potreba za primenom  sedacije doprinosi odsustvu njenog uticaja na funkcije drugih organa, brzoj mobilizaciji pacijenta, očuvanju aktivnog kašlja i efikasnijem uklanjanju sekreta.
Metod i pacijenti. – Retrospektivni pregled u toku jednogodišnjeg perioda primene različitih načina mehaničke ventilacije na Odeljenju intenzivne terapije tercijernog nivoa, mešanog  hirurško/internističkog tipa.
Rezultati. – U toku  12 mesečnog perioda (2006/7 godina) 982 pacijenta su primljena u intenzivnu terapiju, ostvarivši 6.162 bolnička dana. Respiratorna potpora bila je potrebna u toku 1.915 bolnička dana (31%). Konvencionalni načini ventilacije su primenjeni u 59% (asistirana / kontrolisana ventilacija), sinhronizovana intermitentna mandatorna ventilacija u 32% (617 bolničkih dana), i “BiLevel” i “BiPAP” u 7,5%  (124 bolnička dana). Kontinuirana analgezija i analgosedacija   primenjene su u toku 668 dana respiratorne potpore (35%). 
Zaključak. – Uprkos povećanoj primeni novijih načina ventilacije bifaznim pritiskom u disajnim putevima (Bi-PAP, BiLevel), potrebno je više  kliničkih ispitivanja za jasno utvrđivanje njihovih indikacija u svakodnevnoj praksi.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.