petak, 3. veljače 2012.

Ožiljne stenoze traheje


Stanic V*, Stamenovic D*, Cvijanovic V*, Vulović T**, Ristanović A*, Gulić B*, Marić N.*

*Klinika za grudnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
**Centar za anesteziju, Klinički centar Kragujevac, 
Srbija


Apstrakt

Trahealne ožiljne stenoze predstavljaju obstruktivnu leziju izazvanu visokim pritiskom balona endotrahealne tube ili traheotomijske kanile za vreme produžene mehaničke ventilacije. Razvoj savremene anesteziologije i uspeh u lečenju teško obolelih sa dugotrajnom primenom mehaničke ventilacije doveo do pojave jatrogenih lezija traheje. Najteža lezija se odnosi na suženje lumena takvih razmera da kasnije, posle oporavka od osnovne bolesti, njihova ventilacija praktično onemogućena. Glavni uzrok za razvoj ožiljnih stenoza je nekroza zida nastala dejstvom visokog pritiska u balonu endotrahealnog tubusa ili traheotomijske kanile. Stenoze su cirkumferencijalne i imaju izgled peščanog sata. Lečenje je hirurško. Metod: Izvršena je analiza hirurškog lečenja postintubacionih stenoza traheje kod 15 pacijenata operisanih u periodu od januara 2001. do decembra 2006. Rezultati: Kod 12 pacijenata je korišćen vratni pristup, a kod dva sternotomija. Izvršena je resekcija stenotičnog segmenta i termino-terminalna anastomoza. Postoperativno je došlo do razvoja sledećih komplikacija: jedan medijastinitis koji je doveo kasnije do dehiscencije anastomoze, jedna fistula između trunkus brahiocefalikusa i traheje sa krvarenjem koje je dovelo do sufokacije, jedna dehiscencija anastomoze izazvana prekomernom trakcijom nakon zadesnog pada pacijenta. Zaključak: Postintubacione stenoze traheje se uspešno zbrinjavaju primenom hirurškog lečenja.

Ključne reči: benigna stenoza traheje, mehanička ventilacija, bronhoplastika


www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.