petak, 3. veljače 2012.

Petogodišnje iskustvo u korekciji pektus ekskavatuma Nuss-ovom tehnikom u odraslih pacijenata

G. Krdžalić¹, N. Ramić1, Z. Aljić1, N. Mušanović1

¹ Odjeljenje za torakohirurgiju, Klinika za hirurgiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla,, Bosna i Hercegovina

Apstrakt

Uvod: Cilj studije je da procjeni 5-godišnje iskustvo minimalno invazivne tehnike (Nuss) u korekciji pektus ekskavatuma.

Metode: Od 2002 do 2007.g. 18 pacijenta starosti iznad 14 godina su evaluirana nakon korekcije pektus ekskavatuma. Kod dva pacijenta je prethodno urađena Ravitch- ova procedura a 16 je bilo na fizikalnom tretmanu. Svi  pacijenti su izabrani za minimalno invazivnu korekciju. Procedura se sastoji od plasiranja metalane pločice ispod deformiteta sternuma, njenog  okretanja, pri čemu se deformitet ispravlja. (Nuss- ova metoda).

Rezultati: Nakon korekcije postignuti su slijedeći rezultati: odličan u 14 (77,78%), dobar u 3 (16,67%) i zadovoljavajući u 1 (5,56%) pacijenata. Pneumotoraks se javio u 3 pacijenta, hemotoraks, rana dislokacija pločice i rekorekcija  u jednog pacijenta. Ni u jednog pacijenta nije zabilježena infekcija rane. Prednosti u odnosu na invazivnu tehiku su: minimalna invazivnost, male lateralne torakalne incizije, fiziološka korekcija, kraće vrijeme operacije, odlični i dobri rezultati u oko 90% pacijenata, nema resekcije rebarnih hrskavica i kraće vrijeme oporavka.   

Zaključak: Minimalno invazivna tehnika u korekciji pektus ekskavatuma je efektna u pacijenata starijih od 14 godina. Gornje granice starosti i long term rezultati zahtijevaju nastavak evaluacije.

Ključne riječi: pektus ekskavatum, Nuss-ova tehnika, korekcija.

www.pulmonum.blogspot.com


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.