petak, 3. veljače 2012.

Prikaz pacijenta obolelog od tuberkuloze pluća i tuberkuloznog meningitisa

Paštar S, Luković J, Marinković R, Bukonja I.

Grudno odeljenje, Z.C.»Studenica» Kraljevo, Srbija

Apstrakt

Tuberkulozni meningitis pokazuje velike razlike u manifestaciji.Danas se veoma često beleže neuobičajene manifestacije ove bolesti.Dobro su poznate sve teškoće u postavljanju dijagnoze tuberkuloznog meningitisa.Intrakranijalna tuberkuloza obuhvata dva povezana patološka procesa-tuberkulozni meningitis i intrakranijalne tuberkulome.Bolest započinje inicijalnim fokusom koji je najčešće u plućima.Hematogenom diseminacijom mikobakterije dospevaju do leptomeninga i moždanog parenhima.
Prikazali smo slučaj 46.godišnjeg muškarca,etiličara,s labaratorijski i CT potvrđenim tuberku- loznim meningoencefalitisom i neurološkim komplikacijama koje su se razvile u kliničkom   toku bolesti i pored primenjene antituberkulozne terapije.Inicijalni fokus blolesti je bio u plu- ćima,sa radiološki izraženim promenama u oba plućna vrha,kulturom sputuma potvrđena osnovna bolest.U toku lečenja pacijenta,pored navedenih tegoba,dolazi i do razvoja flebotro- mboze poplitealne vene leve noge,kao i dekubitalnog ulkusa desnog koksosakralnog regiona  koji je zahtevao hiruršku intervenciju sa plastičnom rekonstrukcijom zahvaćenog predela.
Ovim radom smo hteli prikazati sve teškoće i dileme u toku postavljanja dijagnoze tuberkulo- znog meningitisa,kao i potrebu brzog dijagnostikovanja i lečenja bolesti da bi se izbegle teže neurološke posledice ove bolesti.Tuberkulozni meningitis je ozbiljna komplikacija.Mortalitet je veoma visok (30-40% u pojedinim studijama),a rezidualne neurološke abnormalnosti su če- ste kod pacijenata koji prežive.

Ključne reči: tuberkulozni meningitis, hematogena diseminacija,flebotromboza,dekubitalni ulcus.


www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.