petak, 3. veljače 2012.

Principi savremenog lečenja empijema pleure

Đurić D, Milovančev A, Kuhajda I, Koledin M, Bijelović M, Milošević M, Ilinčić D, Ilić M
Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Apstrakt
            Empijem pleure se definiše kao kolekcija gnoja u pleuralnom prostoru. Najčešće nastaje kao komplikacija pneumonije, komplikacije traume grudnog koša i hirurških zahvata u grudnom košu, abdomenu ili vratu, rupture jednjaka.
            Na odeljenju septične hirurgije Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, od januara 2003 do septembra 2007 godine, lečeno je 354 pacijenta zbog empijema pleure. Postoperativnih pacijenata bilo je 23 (6,49%). Prosečan broj dana hospitalizacije bio je 14±6 dana. Kod svih pacijenata je nakon drenaže pleuralnog prostora uvođena empirijska dvojna antibiotska terapija-Amoksiklav, Ciprofloksacin, do izolovanja bakterija iz punkata, kada je terapija po potrebi korigovana. Od 2004 godine, kad svih pacijenata je rađena lokalna intrapleuralna instilacija 250.000 iu. streptokinaze, tri uzastopna dana, sa praćenjem koagulacionog statusa.  Svim pacijentima rađena je bronhoskopija i CT toraksa. Kod 38 pacijenata (10,73%) je urađena dekortikacija pluća zbog organizovanog izliva i restriktivog poremećaja ventilacije, dok je 5 pacijenata (1,41%) operisano zbog nemikrocelularnog karcinoma, dokazanog bronhoskopski. Kod 32 pacijenta (9,04%) plasirano je dva i više torakalnih drenova dok je 42 pacijenta (11,86%) otpušteno sa drenom prikopčanim na Heimlich-ovu valvulu i kesu. Kod 147 pacijenata iz uzoraka empijema nisu izolovane bakterije (58,47%) dok je kod 34 pacijenta izolovano više bakterija (9,60%). Više od jednog bakteriološki pozitivnog izolata bilo je kod 18 pacijenata (5,18%). Najčešće izolovana bakterija bila je Staphylococcus aureus  u 19,73% slučajeva, zatim Pseudomonas aeruginosa (13,60%), anaerobne bakterije (8,16%), Streptococcus pneumoniae (7,48%) i Streptococcus viridans (6,80%). Multirezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) izolovan je kod 5 pacijenata (dve grupe), multirezistentni Pseudomonas aeruginosa kod 2 pacijenta i multirezistentni Acinetobacter kod 1 pacijenta.
            Pravovremeno utvrđivanje empijema pleure na osnovu biohemijskih i bakterioloških karakteristika, uz drenažu empijeske kolekcije, antibiotsku terapiju i lokalnu instilaciju streptokinaze, značajno skraćuje dužinu lečenja i mortalitet.

Ključne reči: grudna hirurgija, empijem pleure, torakalna drenaža, streptokinaza


www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.