četvrtak, 16. veljače 2012.

Rezultati BCG vakcinacije novorođenčadi u Opštini Kumanovo u periodu 2004.-2006. godine


Neškovska L, Stojkovska R, Pankovski M

J.Z.U. Opšta bolnica, Oddel Neonatologija,, Kumanovo, R. Makedonija

Apstrakt

Uvod: BCG vakcina je prva vakcina za novorođenčad, koju primaju ako su zdrava, 3-4 dana u porodilištu. 

Rezultati se čitaju nekoliko meseci kasnije na osnovu ožiljka koji ova vakcina ostavlja na mestu aplikacije.

Cilj rada: Procena uspešnosti  BCG vakcine kod novorođenčadi na teritoriji Opštine Kumanovo u periodu od 2004-2006 god.

Materijal i metodi rada:  Korišċena je medicinska dokumentacija na našem odelu  i kartoni za vakcinaciju.

Rezultati: Od ukupno rođenih 5196, BCG je primilo 5092 (98%), Pročtani 4547  (89.3%), nepročitani 545 (107%), pozitivni 4388 (98,5%) negativni 159 (3.5%). Isrtaživanje je pokazalo da u datom periodu raste broj vakcinisane dece bez ožiljka a smanjuje se broj dece sa postojenjem ožiljka.Takođe je utvrđeno  da se smanjuje broj dece kaja se nisu javila na pregled za očitavanje ožiljka.Broj dece koja uopšte nisu vakcinisana po godinama je sve manji i ne pokazuje visok procent.

Zaključak:Vidi se da je procenat uspešnosti primo vakcine BCG veliki. S obzirom da buduċnost medicine leži u preventivi i da se svakim danom pronalaze sve nove vakcine, te je velika i odgovornost na zdravstvenim radnicima da sva deca budu vakcinisana. To važi i za BCG vakcinu protiv tuberkuloze koja je nažalost u sve veċem porastu.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.