četvrtak, 16. veljače 2012.

Stenoza traheje - prikaz slučaja

Majstorović S, Majstorović N.

ORL i MFH odeljenje, Z.C.Čačak, Srbija


Apstrakt

       Cilj rada je prikaz slučaja pacijenta kod koga je zbog planocelularnog karcinoma larinksa učinjena laringofaringektonija sa blok disekcijom vrata desno pre dvadeset godina. Sprovedena je postoperativna zražna terapija sa 70Gy koja je završena maja iste godine. a potom supraklavikularna parcijalna disekcija vrata sa iste strane godinu dana nakon toga.
      Pacijent je od tada osam puta hospitalizaovan u referentnoj zdravstvenoj ustanovi KCS, u kojoj je operisan, zbog otežanog disanja i gušenja.Svaki put je radjena LMS i nalaz je potvrdio sa nema recidiva osnovne bolesti kao ni meta promena.
       Na Institutu za plućne bolesti i TBC hospitalizovan je četiri puta zbog istih dispnoičnih tegoba gde je radjena bronhoskopija, ispitivan bronhoaspirat ( BF, BK, Low citologija), nalaz negativan.
Pre deset godina prilikom druge hospitalizacije u istoj ustanovi endoskopksim pregledom pronadjeno je suženje lumena traheje na jednu trećinu u dužini od 2,5 do 3 cm počev na 1,5 cm subglotisno.Uradjen je CT vrata koji je potvrdio endoskopski nalaz. Uradjeni spirogrami su pokazivali sledeće nalaze: IVP teškog stepena mešovitog, pretežno obstruktivnog tipa, VC 44% do 49%, FEV 39% do 42%, TIFNO 69% do 79%, NORMA 75%.
U daljem toku bolesti pacijent je praćen i lečen u matičnom Z.C. Čačak gde je sprovodjena terapija bronhodilatatorima, kortikosterpidima, O2, a po potrebi i antibioticima.
Poslednjih pet godina sprovodjeno je banjsko lečenje u specijalnoj bolnici „ Soko Banja“.
       U postoperativnom periodu u trajanju od 20 godina, pacijent se smatra izlečenim od osnovne bolesti, Ca laryngis. Zbog stenoze traheje nastale postradiaciono, a koja po odluci torakalnog hirurga nije bila za operativno lečenje, pacijent je u poslednjih 10 godina hospitalizovan više od 40 puta što govori o težini oboljenja kako za pacijenta tako i za lekara.

                 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.