četvrtak, 16. veljače 2012.

Transtorakalna ultrasonografija u dijagnostici i terapiji akutnog empijema pleure


Stević R.,¹ Ercegovac M.,² Moskovljević D.,² Baščarević S.,² Savić M.,² Jaković R² Jovanović D.3

¹Institut za radiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd.,
²Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti i TBC, Klinički Centar Srbije, Beograd
3Institut za plućne bolesti i TBC, Kliniči centar Srbije, Beograd, Srbija

Apstrakt

Uvod: Transtorakalna ultrasonografija je pouzdana metoda u detekciji i evaluaciji gnojnih pleuralnih kolekcija. Kod interventnih procedura omogućava precizno i kontrolisano vođenje igle tokom dijagnostičke ili terapijske torakocenteze ili prilikom postavljanja torakalnog drena u ograničenu kolekciju.

Cilj: Proceniti opravdanost primene transtorakalne ultrasonografije u dijagnostici i u evaluaciji inicijalne hirurške terapije akutnog empijema pleure.

Pacijenti i metode: Studija je obuhvatila 49 pacijenata sa drugim stadijumom akutnog empijema pleure kod kojih je inicijalna hirurška terapija indikovana na osnovu nalaza kompjuterizovane tomografije (CT) toraksa i transtorakalne ultrasonografije (TUS). Kontrola neposrednih efekata inicijalne terapije je vršena TUS-om. U studiji je analizirana klinička vrednost nalaza standradnih radiografskih metoda, CT toraksa i TUS-e u različitim fazama dijagnostičkog i inicijalnog terapijskog postupka.

Rezultati: Torakalna drenaža sa aktivnom aspiracijom je bila inicijalna terapija kod 10(20,4%) pacijenata, a kod 39(79,6%) je indikovana terapijska pleuralna punkcija. Pleuralnom punkcijom i torakalnom drenažom je izlečeno 22(44,9%) pacijenta. Inicijalni terapijski efekat nije bio zadovoljavajući kod 27(55,1%) pacijenata. Transtorakalni ultrasonografski nalaz je bio dovoljan za validnu procenu krajnjeg efekta inicijalne terapije kod 41(83,6%) pacijenta. Kompjuterizovana tomografija je indikovana kao dopunski pregled TUS-i kod 8(16,3%) pacijenata.

Zaključak: Transtorakalna ultrasonografija je od značajne pomoći terapeutu prilikom izbora inicijalne terapije akutnog empijema pleure. Kompjuterizovana tomografija toraksa se retko indikuje ukoliko se osnovna kontrola efekata inicijalne terapije akutnog empijema vrši TUS-om. 


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.