petak, 17. veljače 2012.

Veza između atopijskog statusa i pušačkih navika majki


Laković G, Živković Z, Rodić V, CerovićS, Radić S, Jocic- Stojanovic J, Milanović V, Veljković P.

Centar za dečje plućne bolesti i TB, KBC “Dr Dragiša Mišovic-Dedinje”, Beograd, Srbija

Cilj: utvrditi da li postoji razlika u atopijskom statusu dece astmatičara podeljene u dve grupe, shodno tome da li su im majke pušači ili nepušači.
Metod: istrazivanje je obuhvatilo 78-oro dece, uzrasta 4 do 12 godina. Pacijenti su podeljeni u 2 grupe: grupu A su činila deca čije su majke pušile pre i za vreme trudnoće, kao i tokom dojenja. Grupa B se sastojala od dece astmatičara čije su majke nepušači. Koristili smo standardizovani upitnik i kliničku evaluaciju. Kod svih pacijentaa razmatrani su sledecći parametri : IgE, postojanje atopijskog dermatitisa, pozitivne kožne probe na inhalatorne i /ili  nutritivne alergene, postojanje alergijske astme u užoj familiji. Rezultati : grupa A se sastoji od 37 pacijenata, a grupa B od 41 pacijenta. U grupi A vrednosti za IgE variraju od 109 IU/mL do > 2000 IU /mL kod 92,8 % pacijenata, dok u grupi B varira od 78 IU/mL do > 2000 IU/mL kod 62,5% pacijenata. U grupi A atopijski dermatitis je ispoljen kod 54,6% dece, a u grupi B kod 32,85% pacijenata. Pozitivne kožne probe u grupi A imalo je 82,14% pacijenata, dok je u grupi B to iznosilo 66,6% dece. Grupa A je imala veću učestalost javljanja astme u užoj familiji u odnosu na grupu B, ali bez značajnije statističke razlike.
Zaključak: značajno veći broj pacijenata u grupi A je imao povišene vrednosti za IgE, kod većeg broja dece je došlo do ispoljavanja atopijskog dermatitisa i veći broj njih je imao pozitivne kožne probe.

Ključne reči: atopijski status, pušenje, bronhijalna opstrukcija


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:
Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.