petak, 17. veljače 2012.

Značaj pozitronske emisione tomografije (PET) za procenu stadijuma nesitnoćelijskog karcinoma pluća – prikaz slučaja


Cvetković GŽ; Plavec GI; Tomić I; Milić R, Šarac S

Klinika za plućne bolesti, Vojnomedicinska akademija- Beograd, Srbija


Uvod:PET ima veoma važnu ulogu  za procenu stadijuma bolesti kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća, ulogu vodiča za odlučivanje o terapijskom postupku, za praćenje terapijskog odgovora  i otkrivanje recidiva bolesti. Kada su u pitanju metasaze u nadbubrezima  senzitivnost PET skenera je 100%, a specifičnost 93,8% (Blake M.A. et al.)
Prikaz bolesnika: Bolesnik star 55 godina imao je  tegobe po tipu  subfebrilnosti, bolova u grudima i nadražajnog kašlja mesec dana. Pušač 90 paklo-godina. Na radiografiji pluća viđena je  okrugla senka prečnika 4,5cm u desnom gornjem plućnom režnju.  Prema skeneru grudnog koša i gornjeg abdomena tumor u nivou desnog glavnog bronha infiltrisao je  gornju šuplju venu i desnu granu plućne arterije, a levi nadbubreg bio je  izmenjenog oblika, veličine 2,5cm. Endoskopski je postojala ekstramuralna kompresija membranoznog zida desnog glavnog bronha i opturacija bronha za gornji režanj tumorom. Histopatološki radilo se o skvamocelularnom G2 karcinomu. Procenjeno je da je u pitanju T4N0M1 t.j. IV klinički stadijum bolesti. Nakon četri ciklusa hemioterapije po protokolu paclitaxel- cisplatin postignuta je parcijalna regresija tumora (radiografski senka prečnika 2cm). Angiografijom gornje šuplje vene dobijen je normalan nalaz. S obzirom na to da su dimenzije levog nadbubrega ostale nepromenjene, postojala je dilema da li je maligno izmenjen. Urađen je PET skener koji je pokazao postojanje tumora u desnom gornjem plućnom režnju i adenoma levog nadbubrega,  što je značilo da se radi o Ib kliničkom stadijumu bolesti. Učinjena je desna gornja lobektomija uz radikalnu limfadenektomiju i potvrđeno je da se radilo o Ib stadijumu bolesti (T2N0M0). Bolesnik je godinu dana nakon operacije bez znakova bolesti.
Zaključak: PET skener je potvrdio svoj značaj pouzdane neinvazivne metode u   pravilnoj proceni kliničkog stadijuma bolesti kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća.

Ključne reči: Pozitronska emisiona tomografija, nesitnoćelijski karcinom pluća, procena stadijuma bolesti, metastaze


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.