četvrtak, 8. ožujka 2012.

Plućne manifestacije kolagenoza

Sistematski karakter kolagenih obolenja bazira se na postojanju mikroskopskih lezija ekstracelularnog vezivnog tkiva, odnosno mezenhima mada pri tome mogu biti zahvaćene i ćelijske strukture.

Histološke promjene se sastoje od mukoidnog edema, »fibrinoidne nekroze« i fibroze-hijalinoze, što zapravo predstavlja različite stadije morfološke evolucije pomenutih lezija. Infiltracija monuklearnim ćelijama (limfociti, fagociti, mastociti) rijeđe polinuklearima često prati naprijed navedene promjene.

Zajednička odlika ovih obolenja je međusobna klinička sličnost, često prisustvo raznih vrsta antitijela u serumu i nepoznat uzrok. Ubrajaju se u grupu autoimunih ili autoagresivnih bolesti.

Pleuroplućne manifestacije u toku kolagenih obolenja su izraz opšteg, sistemskog karaktera bolesti i kao takve ih treba ocenjivati kako sa kliničkog i terapijskog tako i prognostičkog stanovišta.

U pojedinim fazama bolesti plućne promjene mogu biti dominantne osobito u pogledu nepovoljnog uticaja na plućnu funkciju.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.