subota, 7. travnja 2012.

Respiratorna acidoza


Respiratorna acidoza je patološki proces u kome je primarno smanjena alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju CO2 (ugljen-dioksid), pa nastaje pozitivni bilans ugljen-dioksida. Karakteristike respiratorne acidoze su povišen pCO2 (hiperkapnija), smanjenje pH arterijske krvi, povećana koncentracija jona vodonika i različito povećanje plazmatskih bikarbonata.

Uzrok nastanka
Mogući uzroci nastanka su depresija centralnog nervnog sistema (lekovi, infekcija, trauma), neuromišićne bolesti (miopatija, sindrom Guillain-Barre), ili plućne bolesti (hronične opstruktivne bolesti pluća, astma, kifoskolioza, pneumotoraks).

Klinička slika
Respiratorna acidoza se klinički manifestuje uznemirenošću, finim tremorom, glavoboljom, poremećajem vida, somnolencijom, hipertenzijom, edemom papile, tahikardijom, aritmijama i srčanom insuficijencijom.

Dijagnoza
Postavlja se nalazom sniženja pH i povećanim pCO2; bikarbonati su normalni ili povišeni.

Lečenje
Neophodno je lečiti osnovnu bolest. Lečenje podrazumeva popravljanje ventilacije (prolaznost disajnih puteva, mehanička ventilacija). Primena bikarbonata može biti opasna, pošto je sniženi pH značajan stimlus za ventilaciju.
www.stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.