subota, 7. travnja 2012.

Respiratorna alkaloza


Respiratorna alkaloza je patološki proces u kome je primarno povećana alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju CO2 (ugljen-dioksida). Ovo stanje se karakteriše povećanjem pH, niskim pCO2 i različitim stepenom smanjenja serumskog bikarbonata.

Uzrok nastanka
Veliki je broj mogućih uzroka: poremećaj centralnog nervnog sistema (anksioznost, tumor moždanog stabla, infekcije), lekovi (salicilati, teofilin, kateholamini), hipoksemija (velika nadmorska visina, teška anemija), plućne bolesti (pneumonija, plućni edem, plućna embolija), gram-negativna sepsa i dr.

Klinička slika
Simptomi respiratorne alkaloze uzrokovani su povećanom razdražljivošću nervnog sistema. Klinički se ispoljava parestezijama, tetanijom, sinkopom, grčevima i srčanim aritmijama.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu povišenja pH i sniženja pCO2; bikarbonati su normalni ili kompenzatorno sniženi.

Lečenje
Lečenje je usmereno na uzrok. Ako postoji produžena hiperventilacija koristi se i disanje u papirnu kesu ili aparat kojim se ponovo udiše izdahnuti vazduh. Kod preteće tetanije daje se kalcijum glukonat. Može se pokušati i sa diureticima koji inhibiraju karboanhidrazu, jer se na taj način pojačava eliminacija bikarbonata.

www.stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.