subota, 7. travnja 2012.

Sviranje u grudima


Vizing
Sviranje u grudima može biti i simptom (kada ga čuju druge osobe) i znak (kada se čuje samo stetoskopom). Za ovaj simptom se često upotrebljava engleski termin wheezing (vizing).

Uzrok nastanka
Vizing uzrokuju opstruktivna oboljenja pluća i disajanih puteva ,postojanja stranih tela, kompresijom spolja (tumori), ali je najčešći uzrok astma.

Klinička slika
Pri normalnom disanju, linearna brzina vazduha u traheobronhijalnom stablu nije dovoljna da dovede do vizinga, niti bilo kakvog drugog zvuka koji se čuje bez stetoskopa. Disanje postaje čujno i okolini tek kada, usled suženja disajnih puteva, nastane turbulentni protok vazduha. Najuži deo disajnih puteva predstavljaju traheja i prve četiri generacije bronha. Posle četvrte generacije, poprečni presek disajnih puteva se naglo povećava. Zato vizing nastaje samo ukoliko se, direktno ili indirektno suze traheja i veliki bronhi.


Ukoliko je veći broj malih disajnih puteva opstruiran, zaostaje veća količina vazduha u alveolama. Da bi se istisnuo, potrebna je kontrakcija disajne muskulature. Ovo za posledicu ima povećanje peribronhijalnog pritiska, koji sužava traheju i velike bronhe. Rendgenski je pokazano da se kod opstrukcije malih disajnih puteva traheja može suziti za 1/3, pa i ½ svog prečnika. S obzirom da su traheja i bronhi deteta mekši nego kod odraslog, oni će i lakše kolabirati, tako da je vizing mnogo češći simptom u odojčadi i male dece, nego u veće dece i odrsalih.

Dijagnoza
Osnovno oboljenje se postavlja na osnovu anamneze, objektivnog pregleda, isipitivanja plućne funkcije, pregleda sputuma, rendgenografije grudnog koša, CT-a (kompjuterizovana tomografija), NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca), scintigrafije pluća i dr.

Lečenje
Leči se osnovno oboljenje koje je uzrokovalo vizing.
www.stetoskop.info

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.