subota, 6. travnja 2013.

Bronhoskopija i tuberkuloza


UVOD
Bronhoskopija je invazivna dijagnostička metoda koja nam pomaže u dijagnozi promjena na dišnim putovima i plućima. Bronhoskop je optički instrument a razlikujemo tri tipa:


  • fleksibilni fiber - optički bronhoskop
  • rigidni bronhoskop
  • fleksibilni bronhoskop sa kamerom i monitorom – videobronhoskop
Rigidna bronhoskopija se izvode u općoj anesteziji dok bronhoskopija sa fleksibilnim bronhoskopom je puno ugodnija za bolesnica i izvodi se u lokalnoj anesteziji uz bolju vizualizaciju do V generacije bronha.


BRONHOSKOPIJA U DOKAZIVANJU TUBERKULOZE

Indikacije:

Bronhoskopija se koristi u dijagnostici tuberkuloze kada kod bolesnika nije moguće uzeti spontanoga ili induciranog iskašljaja na BK.
Kada su rezultati mikroskopije iskašljaja najmanje u 3 uzorka negativni, a radiološki nalaz na plućima sugerira da bi se moglo raditi o tuberkulozi
Kod drugih bolesti pluća ( malignom) a postoje istovremeno i promjene sumnjive na tuberkulozu.
Bronhoskopske tehnike u dijagnostici tuberkuloze:

Inspekcija: u većini parenhimskih plućnih bolesti izgled dišnih putova je najčešće normalan. Međutim ponekad se mogu uočiti promjene koje kliničaru mogu biti važne za dijagnozu. Antrakotični ožiljci na sluznici bronha ukazuju da su na tom području u bronh fistulirali tuberkulozno promijenjeni limfni čvorovi. Na temelju takvog nalaza ne može se odrediti aktivnost tuberkuloze jer takvi ožiljci nastaju nekoliko tjedana nakon fistulacije, ali ostaju doživotno (slika 4 i 5.)


Bronhoskopske tehnike u dijagnostici tuberkuloze:
Inspekcija: u većini parenhimskih plućnih bolesti izgled dišnih putova je najčešće normalan. Međutim ponekad se mogu uočiti promjene koje kliničaru mogu biti važne za dijagnozu. Antrakotični ožiljci na sluznici bronha ukazuju da su na tom području u bronh fistulirali tuberkulozno promijenjeni limfni čvorovi. Na temelju takvog nalaza ne može se odrediti aktivnost tuberkuloze jer takvi ožiljci nastaju nekoliko tjedana nakon fistulacije, ali ostaju doživotno (slika 4 i 5.)
Kod endobronhijalne tuberkuloze promjene se vide kao granulacijsko tkivo koje sliči promjenama kod karcinoma bronha.
KAS-(kateterom aspirirani sekret bronha): šalje se na mikroskopiju i kulturu za BK
Bris četkicom sa sluznice dišnih putova: može se uzeti sa više mjesta, a materijal se također šalje na analizu za BK.
Biopsija sluznice bronha i transbronhalna biopsija: materijal se šalje na histološki pregled (granulomatozna upala)
BAL: ispiranje dišnih putova na mjestu rendgenoloških promjena sa 40 ml NaCl, a materijal se šalje na mikroskopiju i kulturu za BK.


ZAKLJUČAK
Bronhoskopija sa savitljivim bronhoskopom je metoda koja doprinosi uspješnijoj dijagnostici tuberkuloze samo kod određenih bolesnika kod kojih je bolest vjerojatna obzirom na kliničku sliku i Rtg nalaz.
Prema našem iskustvu uspješnost dijagnoze tuberkuloze je oko 5,5% ukupnih bronhoskopija godišnje.
Svi ti bolesnici moraju prije bronhoskopije imati najmanje tri iskašljaja fluorescentnom metodom negativna.
Poželjno ih je bronhoskopirati na kraju radnog programa
Tijekom pretrage prijenos zaraze može biti na bolesnike i na osoblje
Kod osoblja obvezna je zaštita (maske, rukavice, kape i pregače)
Obvezna je mikrobiološka kontrola dezinficijensa, ispirka radnog kanala, četkica i kliješta.
Kod upotrebe dezinficijensa strogo poštivati preporuke proizvođača

http://www.bolnica-klenovnik.hr/index.php?task=group&gid=9&aid=601

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.