četvrtak, 4. travnja 2013.

Kako rade pluća?

Tokom samo jednog dana, pluća udahnemo i izdahnemo vazduh oko 36.000 puta, i to bezvećeg uticaja svesti.

Osnovna funkcija pluća je apsorpcija kiseonika i njegovo prenošenje na transportne ćelije -crvena krvna zrnca (eritrociti), kao i prikupljanje i eliminaciju krajnjeg produkta metabolizma- ugljen dioksida. Tokom disanja, dijafragma i drugi disajni mišići šire i sužavaju grudnikoš, snižavaju tako pritisak u disajnim putevima i kreiraju vakuum koji usisava vazduh izspoljašnje sredine.Kada vazduh dospe u pluća, on prolazi kroz sve tanje disajne puteve, usporava i stiže ualveole, mikroskopske kesice sa membranom putem koje se odvija razmena gasova izmeđuudahnutog vazduha i unutrašnjosti crvenih krvnih zrnaca (molekule hemoglobina) koji doalveola dolaze putem sitnih plućnih kapilara. Istovremeno, iz eritrocita se oslobađa ugljendioksid, koji u obrnutom smeru - preko membrane eritrocita, zida krvnog suda, membranealveola - dospeva u alveole i tokom izdisaja biva istisnut u spoljašnju sredinu.

Da li ste znali?
* Kada se uklone iz tela tokom transplantacije, pluća ostaju vitalna duže od bilo kog drugogorgana.* Levo pluće je manje od desnog zbog pozicija srca.* Svakoga dana, kroz pluća prođe blizu 10.000 litara vazduha.* Ukupna površina svih plućnih alveola je veličina teniskog igrališta.* Novorođenčad u miru dišu između 40 i 50 puta u minuti. Do pete godine života frekvencadisanja pada na oko 25 u minuti.


Da li ste znali?

1. Definicija: sistem organa za disanje obuhvata tkiva i organe čija je primarna uloga razmenagasova, tj. odstranjivanje nagomilanog ugljen-dioksida iz venske krvi i njeno obogaćivanjekiseonikom.
2. Organi koji ulaze u sastav ovog sistema su: nos, ždrelo, grkljan, dušnik, bronhije i pluća(alveole). Ovaj sistem često se naziva i respiratorni trakt.
3. Pluća su glavni organ respiratornog sistema i u njima se odvija razmena gasova izmeđukrvi i udahnutog vazduha.
4. Crvena krvna zrnca prenose kiseonik iz pluća do ciljnih organa, njihovih tkiva i ćelija, kao iugljen dioksid iz ćelija nazad do pluća.
5. Dušnik (trahea) pripada gornjim disajnim putevima i u njemu se udahnuti vazduh filtrira iprilagođava temperaturi tela. Zidovi dušnika prekriveni su sitnim trepljama (cilijama). Dušnikse deli na dva glavna bronha, levi i desni, koji odvode vazduh u odgovarajuća plućna krila.
6. Bronhije direktno prenose vazduh u pluća i granaju se u nekoliko generacija. Sitnije granezovu se bronhiole, a one najsitnije završavaju kesastim proširenjima koja se nazivaju alveole.U alveolama se odvijam razmena kiseonika i ugljen dioksida. U svakom pluću nalazi seizmeđu 300 i 400 miliona alveola.
7. Grkljan je hrskavičava struktura na početku dušnika, koja sadrži elastične glasne žice.
8. Disanje putem usta omogućuje glotis, poklopac koji odvaja digestivni od disajnog puta.
9. Oboljenja respiratornog sistema svrstavaju se u najčešće poremećaje zdravlja savremenogčoveka. Obična prehlada je najčešće oboljenje ovog sistema i njega izaziva više od 200 različitih vrsta virusa.
10. Karcinom pluća nastaje usled abnormalnog rasta izmenjenih plućnih ćelija i u velikombroju slučajeva uzrokovan je pušenjem.

tvojapluca.rs

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.