četvrtak, 4. travnja 2013.

Pušenje izaziva astmu kod vaše djece


Dobro su poznate opasnosti pušenja za pušače i njihovu decu, ali novo istraživanje objavljeno u časopisu BMC Medicine pokazuje da izloženost nikotinu takođe izaziva astmu kod unuka pušača.

Astma je veliki zdravstveni problem. To je najčešća hronična bolest u detinjstvu. Mada postoje brojni faktori koji doprinose pojavi astme, pušenje u trudnoći je poznat rizik koji se može izbeći.Nikotin tokom trudnoće može da utiče na razvoj pluća fetusa, čime se kod novorođenčeta stvara predispozicija za astmu. Istraživači iz Harbor-UCLA zdravstvenog centra u Kaliforniji testirali su uticaj izloženosti nikotinu tokom trudnoće na pacovima, i to ne samo kod mladunaca već i kod druge generacije potomaka.

Izloženost u materici dovela je do smanjene funkcije pluća i kod muških i kod ženskih mladunaca, što je preduslov za astmu. Takođe je oštetila funkciju pluća i kod mladunaca druge generacije, iako mladunci prve generacije nisu bili izloženi nikotinu po rođenju. Takođe je ustanovljeno da je nivo proteina kao što su fibronektin, kolagen i nikotinski acetilholinski receptori usled pušenja u trudnoći povećan kod mladunaca, kao i kod druge generacije. Normalan razvoj pluća je smanjen i kod prve i kod druge generacije mladunaca.

,,Kada smo proučavali uticaj nikotina na DNK u testisima ili materici pacova, ustanovili smo da nikotin uvećava nivo metilacije u testisima ali ga smanjuje u materici. Nikotin takođe utiče na metilaciju histona, u zavisnosti od pola. Ove epigenetske karakteristike bi mogle da budu mehanizam po kom se astma izazvana nikotinom prenosi sa jedne generacije na drugu'', kaže dr Virender Rean, glavni autor ove studije.

Lečenje majki sintentičkom verzijom peroksizom proliferatorom-aktiviranog receptora, koji normalizuje funkciju pluća kod potomaka izloženih nikotinu, takođe je sprečilo oštećenje pluća kod druge generacije mladunaca i ponovo uspostavilo normalne obrasce modifikacije histona u njihovim plućima.

Efekti pušenja tokom trudnoće su dugotrajni. Edukacija i tretman budućih majki i žena koje planiraju trudnoću mora da obuhvati činjenicu da je sam nikotin opasan po njihovu decu i decu njihove dece.

Izvor: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-10/bc-sca102612.php

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.