subota, 6. travnja 2013.

Quantiferon TB gold test


QuantiFERON-TB Gold test

SAŽETAK I OBJAŠNJENJE TESTA:

in vitro dijagnostički test za dijagnostiku latentne tuberkulozne infekcije (LTBI) kada kod bolesnika ne postoje niti klinički, niti mikrobiološki, niti radiološki znakovi bolesti.
LTBI je imuni odgovor na prije unesene antigene M. tbc bez kliničkih znakova bolesti; nužno niti ne znači nazočnost uzročnika u vrijeme testiranja.Glavni cilj prepoznavanja LTBI sastoji se u primjeni preventivne terapije, kako bi se spriječilo nastajanje aktivne tuberkuloze, kod djece ispod 5 godina, imunokompromitiranih bolesnika npr. bolesnici na antiTNF alfa  terapiji, bolesnici na transplantaciji organa, AIDS bolesnici.

QT mjeri stanicama posredovane imunološke reakcije na specifične peptidne antigene ESAT-6, CFP–10 i TB7.7. Ti peptidi nisu prisutni niti u BCG soju niti kod većine netuberkuloznih mikobakterija (osim M. kansasii, M. szulgai i M. marinum). Dakle, spomenuti peptidi specifični su za M. tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis i M. africanum). U krvi osoba koje su inficirane mikroorganizmima iz kompleksa M. tuberculosis nalaze se limfociti koji prepoznaju te specifične mikobakterijske antigene i prilikom tog procesa prepoznavanja otpuštaju IFN-γ citokin. Dakle, test utvrđuje i mjeri količinu IFN–γ.

Mnogobrojne studije su pokazale da spomenuti specifični antigeni stimuliraju IFN-γ reakciju u T stanicama osoba zaraženih bakterijom M. tbc , ali ne stimuliraju T stanice neinficiranih ili BCG cijepljenih osoba.
Međutim bolesti koje oštećuju imunološki sustav potencijalno smanjuju IFN-γ reakciju (AIDS, leukemija, kortikosteroidna terapija itd.)
QT ne služi za dijagnostiku aktivne tuberkuloze jer može, a i ne mora biti pozitivan ovisno o imunološkom statusu bolesnika pa su za dokaz tuberkuloze potrebni daljnji dijagnostički mikrobiološki i radiološki pregledi.


PRINCIP TESTA:

Sustav QT sadrži 3 specijalne epruvete u koje se uzimaju uzorci pune venske krvi (u svaku epruvetu 1 ml). Jedna epruveta predstavlja nultu kontrolu (Nula), druga epruveta sadrži spomenute specifične Tb antigene i treća epruveta sadrži mitogen i koristi se kao pozitivna kontrola odnosno kao kontrola pravilnog postupanja sa uzorkom krvi i pravilne inkubacije.
Sadržaj epruvete treba se dobro protresti kako bi se izmiješao s krvi, a nakon toga slijedi inkubacija na 37°C, 16-24 h. Nakon inkubacije,


epruvete se centrifugiraju kako bi se odvojila plazma iz koje se ELISA metodom utvrđuje količina IFN-γ citokina.


INTERPRETACIJA NALAZA:
Dijagnoza LTBI iziskuje zajedničku ocjenu epidemioloških, anamnestičkih, medicinskih i dijagnostičkih rezultata; svi ovi rezultati se moraju uzeti u obzir pri interpretaciji rezultata testa QuantiFERON-Tb Gold.

Tablica 1.

Nula (IJ/ml)    Tb antigen – Nula      Mitogen- Nula     QT      Interpretacija

                                 <0,35                    >0,5            negat.   Nije vjer.LTBI

                    >0,35 i <25% Nula            >0,5            negat.    Nije vjer.LTBI

<8,0            >0,35 i >25% Nula          svejedno      pozitiv. LTBI vjerojatna

                                <0,35                     <0,5          nejasan              *

                   >0,35 i <25% Nula             <0,5           nejasan              *

>8,0            svejedno koliko                svejed.         nejasan             *
*Rezultati Tb Anitgen reakcije nejasni.
Iz izmjerene visine IFN-γ koncentracije ne može se izvesti zaključak o stadiju ili stupnju infekcije, mjeri imunološke aktivnosti ili i vjerojatnosti aktivnog oboljenja.
Sva mjerenja izražena su u IJ/ml
Dakle, QT je pozitivan ako je vrijednost nulte epruvete ispod 8,o IJ/ML, a vrijednost TB antigen epruvete minus vrijednost nulte epruvete iznosi jednako ili više od 0,35 IJ/ml vrijednost i to je istovremeno više od 25% vrijednosti nulte epruvete; svejedno koliko je tada mitogen epruveta.


                                      ili Tablica 2.Inerpretacija           TB odgovor -Nula                Nula            Mitogen-Nula


POZITIVAN            >0,35 IJ/ml i                         <8,0             Bilo koliko
                               >25 % od Nule


Negativan              <0,35 IJ/ml ili                        < 8,0              > 0,5
                               < 25 % od Nule


Nejasan                  <0,35 IJ/ml ili                        < 8,0              < 0,5
                                < 25% od Nule


                                Bilo koliko                            > 8,0            bilo koliko

KONTAKTI KOD KOJIH IMA SMISLA RADITI QT ZBOG EVENTUALNOG UVOĐENJA KEMOPROFILAKSE:

Procjena osjetljivosti kontakata na obolijevanje od tuberkuloze

Kod obrade kontakata obavezno treba procijeniti i rizične čimbenike koji doprinose većoj vjerojatnosti obolijevanja od tuberkuloze  inficirane osobe.

Neki od najvažnijih rizičnih čimbenika za obolijevanje od tuberkuloze navedeni su u slijedu:

1. Imunosupresija
a. AIDS
b. HIV-pozitivne osobe                                                                                      
c. transplantacija organa u vezi s imunosupresivnom terapijom
d. uzimanje anti-TNF-alfa lijekova
e. kortikosteroidi >15 mg/d tijekom 2-4 tjedna

2. Zloćudne novotvorine:
            a. hematološka zloćudna novotvorina (leukemija, limfom)
            b. karcinom glave ili vrata i pluća
3. gastrektomija
4. premosnica crijeva
5. silikoza
6. kronično zatajenje bubrega/hemodijaliza
7. dijabetes melitus
8. pušenje
9. neuhranjenost
10. dob < 5 godina


Bolnica za plućne bolesti i TBC Klenovnik
Mikrobiološki laboratorij
Suzana Smrekar Sironić, dr. med. specijalist medicinske mikrobiologije
Datum:02.05.2012.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.