petak, 22. siječnja 2016.

Akutna opstrukcija gornjih disnih puteva

(Mitja Košnik)
Opstrukcije disajnih puteva se mogu javiti na bilo kojem nivou  disajnih puteva. Djelomična opstrukcija disajnih puteva dovodi do čujnog disanja, uz stridor, krkljanje ili hrkanje.
Potpuna opstrukcija dišnih puteva je povezana sa respiratornim naporom, sa paradoksalnim pomicanjem grudi i abdomena i korištenjem pomoćne respiratorne muskulature. To može biti praćeno kolapsom  sa gubitkom svijesti, sa progresijom do kardiorespiratornog aresta.

Etiologija
Faringealna okluzija jezikom  i drugim mišićima zbog gubitka mišićnog tonusa može biti  izazvana  drogama, alkoholom, neurološkim ispadom  ili kardiorespiratornim arestom. Ostali uzroci  opstrukcije dišnih puteva su hematemeza, udahnuto  strano tijelo, opstrukcija larinksa zbog edema uzrokovanog upalom, infekcijom, anafilaksijom, bronhospazam ili epiglotitis. Kronična opstrukcija dišnih putova bilo kojeg uzroka kao što je tumor disajnih puteva ili kompresija s vana  usljed tumora ili limfadenopatije, može se naglo pogoršati.

Klinička slika
Iznenadni respiratorni distres  sa cijanozom  i afonijom.

Liječenje
Osloboditi disajne puteve zabacivanjem glave unazad, podići bradu, čeljust potisnuti prema naprijed. U slučaju  traume ne naginjati glavu naprijed, nego samo potisnuti vilicu naprijed. Ako se ne  uspije povratiti  normalno disanje, treba vizuelno  pregledati usta zbog moguće prepreke i ukloniti je prstom. Kod aspiracije stranog tijela obavlja se Heimlich manevar (čvrste i brzo primjeniti pritisak ispod dijafragme i kretanje prema gore), ili direktno vizuelizirati disajne puteve sa laringoskopom i  pomoću forcepsa ili bronhoskopa ukloniti čestice. Ako pacijent diše, treba održavati prohodnost dišnog puta. Održavati oksigenaciju s visokom inspiratornom koncentracijom kisika. Ako pacijent ne diše i ne može se održavati ventilacija,nekad je neophodna  krikotiroidotomija. Adrenalin može biti koristan u opstrukciji gornjih respiratornih puteva, posebno kod edema larinksa. Ovo je samo stabilizirajuća mjera, dok ne bude dostupna definitivna terapija
Literatura
Debeljak A. Bolezni zgornjih dihalnih poti. In: Košnik M, Mrevlje F, Štajer D, Černelč P, Koželj M eds. Interna medicina. Ljubljana: Littera picta and Slovensko medicinsko društvo, 2011: 379-382.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.