utorak, 26. siječnja 2016.

Parazitarne bolesti pluća

(Besim Prnjavorac)
Paraziti skupine helmina mogu u raznim fazama ciklusa biti prisutni u plućima. Spektar parazita koji mogu biti u plućima je dosta širok. Općenito, paraziti mogu uzrokovati oboljenje pluća putem dva različita mehanizma:
 • Hipersenzitivne reakcije, npr. Loffler-ov sindrom i eozinofilna bolest pluća, najčešće od helminta kao Ascaris, Toxocara i Trematodes, kao metilj, pretežno stacioniran u jetri;
 • Direktna infekcija i invazija, npr. ameboidna bolest, plućna hidatidna bolest.

Hidatidna bolest pluća
 • Hidatidoza je najčešće parazitarno oboljenje pluća širom svijeta.
 • Infekcija čovjeka prati ingestiju jaja parazita. Odrasli parazit se nalazi kod pasa, ovaca, koza, konja, kamila. Infekcija je česta u regionima u kojim se uzgajaju ovce, osobito Centralna Europa i Mediteran, kao i Aljaska i Arktička Kanada.
 • Dva osnovna oblika su:
  • Echinococcus granulosus, koji uzrokuje cistu hidatideu. Kako larve rastu u plućima česti su simptomi: kašalj (ponekad produktivni sa sadržajem ciste /„hidatidoptiza“/), hemoptiza i bol u grudima. RTG pluća pokazuje zaobljene ciste, ponekad sa kalcificiranim zidovima, najčešće u nižim režnjevima. CT može pokazati „kćerke ciste“. Ponekad se javlja ruptura ciste, što je praćeno teškim disanjem, eozinofilijom u bronhogeno ili pleuralno širenje infestacije;
  • Echinococcus multilocularis, koji uzrokuje alveolarnu hidatidnu bolest koju prati invazija tkiva. Multilokularna cistična masa manje je jasno ograničena na CT-u nego prethodni oblik, što otežava operativni pristup.
 • Dijagnoza se uspostavlja serološki ili analizom sputuma. Serologija je neosjetljiva kod dijagnoze plućne bolesti (oko 50%). Prikaz metilja podupire dijagnozu. Treba izbjegavati aspiraciju ciste iglom, budući da to može uzrokovati hipersenzitivnost ili diseminaciju.
 • Tretman najčešće predstavlja hirurška ekscizija. Medicinski tretman albendazolom se primjenjuje ukoliko hirurško odstranjenje nije moguće, ili ako je cista rupturirala pa prijeti diseminacija.

Amebna bolest pluća
 • Česta je crijevna infekcija i infekcija jetre, rjeđe pluća.
 • Oboljenje pluća se može razviti bilo direktno iz jetre ili putem krvotoka i limfe.
 • Plućne manifestacije uključuju konsolidacije unutar donjeg desnog lobusa, empijem, absces pluća ili hepatobronhalne fistule (koje rezultiraju velikim volumenom smeđeg sputuma). Moguće je i zahvatanje perikarda.
 • Dijagnoza se postavlja serološki ili identifikacijom trofozoita u stolici, sputumu ili pleuralnoj tečnosti.
 • Za tretman se koristi metronidazol plus jodokvinol (iodoquinol) ili diloksanid.

Plućna askarijaza
 • Raspoređena je širom svijeta.
 • Pluća su uključena tokom sazrijevanja Ascaris lumbricoides i uobičajeno se manifestira kao hipersenzitivna reakcija sa kašljem, otežanim disanjem, groznicom, RTG vidljivim infiltratima pluća i perifernom eozinofilijom.
 • Pregledom stolice se potvrđuje dijagnoza.
 • Obično se spontano povlači nakon 1-2 sedmice. Opće je prihvaćen tretman mebendazolom za gastrointestinalnu infekciju.

Strongiloidoza
 • Uzrokuje je Strongyloides stercoralis, koji se može naći u Južnoj Americi i Africi.
 • Ukoliko su uključena pluća, može doći do Lofflerovog sindroma sa otežanim disanjem, osipom, eozinofilijom i radiološki vidljivim infiltratima. Kod imunokompromitiranih pacijenata, može se pojaviti diseminirana infekcija koja vodi ka „sindromu hiperinfekcije“. Može se razviti ARDS, a česta je sekundarna bakterijska infekcija s mogućom sepsom.
 • Dijagnoza se postavlja serološki ili mikrobiološkom analizom stolice ili duodenalne tečnosti.
 • Tretman je tiabendazolom.

Toksokarijaza
 • Uzrokuje je Toxocara canis, javlja se širom svijeta. Primarni domaćin je pas.
 • Unošenje jaja sa zaraženog tla može dovesti do visceralne migracije larvi. Migracija larvi kroz pluća rezultira imunološkim odgovorom, sa otežanim disanjem, kašljem i eozinofilijom.
 • Dijagnoza se postavlja serološki.
 • Tretman često nije potreban. Kod ozbiljnih slučaja, mogu biti korisni steroidi.

Dirofilarijaza
 • Pronađena u Japanu, SAD-u i Južnoj Americi.
 • Infekciju uzrokuje Dirofilaria immitis, prenosi se ubodom komarca. Domaćini su životinje, naročito pas. Crvi su u plućnim arterijama i uzrokuju upalni odgovor, dovode do stvaranja nekrotičnog nodula.
 • Bolest je uglavnom asimptomatska sa jednim perifernim nodulom na RTG-u pluća, koji oponaša tumor. Kod pacijenata mogu biti prisutni: kašalj, bol u grudima i hemoptiza, pretpostavlja se zbog plućnog infarkta.
 • Definitivna dijagnoza zahtijeva biopsiju pluća. Serologiji manjka osjetljivosti i specifičnosti.
 • Tretman najčešće nije potreban.

Šistosomijaza
 • Javlja se na Srednjem Istoku, Južnoj Americi, Jugo-istočnoj Aziji, Africi i Karibima.
 • Uzročnik je Schistosoma species. Prenose ih puževi, do infekcije dolazi nakon prolaska kroz kožu, često tokom plivanja.
 • Ukoliko su zahvaćena pluća, dolazi do akutne migracije u tkiva koja uzrokuje kašalj, otežano disanje i radiološki vidljive infiltrate na plućima, ili hronične infekcije koja vodi do nastanka intersticijskih infiltrata, plućne hioertenzije ili AV fistule.
 • Dijagnoza se postavlja praćenjem jajnih stanica u sputumu, BAL-u, urinu ili stolici, ili biopsijom pluća.
 • Tretman prazikvantelom.

Paragonimijaza
 • Uzrokuje je Paragonimus westermani, raširen u Zapadnoj Africi, Dalekom Istoku, Indiji, Centralnoj i Južnoj Americi.
 • Nakon unosa, metilji migriraju do pluća ili pleure. Kliničke karakteristike mogu biti akutne ili hronične, a javljaju se bol u grudima, pneumotoraks, pleuralni izljev, Loffler-ov sindrom i rekurentna hemoptiza. Serumska eozinofilija je česta.
 • Dijagnoza se postavlja serološki ili opservacijom jaja u sputumu, TBB, BAL ili pleuralnoj tečnosti.
 • Tretman je prazikvantelom.

Tropska plućna eozinofilija
 • Javlja se nakon infekcije sa Wuchereria bancrofti ili Brugia malayi u tropskim područjima.
 • Često su zahvaćena pluća, što predstavlja hipersenzitivnu reakciju na organizam. Prisutan je kašalj, otežano disanje, radiološki vidljivi infiltrati na plućima, povišen IgE u serumu.
 • Za tretman se koristi dietilkarbamazin.

Literatura
 1. Stanley SL Jr: Amoebiasis. Lancet 361:1025–1034, 2003.
 2. Shamsuzzaman SM, Hashiguchi Y: Thoracic amebiasis. Clin Chest Med 23:479–492, 2002.
 3. Yale SH, Adlakha A, Sebo TJ, Ryu JH:. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia caused by Plasmodium vivaxmalaria. Chest 104:1294–1296, 1993.
 4. Anstey NM, Handojo T, Pain MC, et al: Lung injury in vivax malaria: Pathophysiological evidence for pulmonary vascular sequestration and posttreatment alveolar-capillary inflammation. J Infect Dis 195:589–596, 2007.
 5. Gottstein B, Reichen J: Hydatid lung disease (echinococcosis/
 6. hydatidosis). Clin Chest Med 23:397–408, ix, 2002.
 7. Shehatha J, Alizzi A, Alward M, Konstantinov I: Thoracic hydatid
 8. disease; a review of 763 cases. Heart Lung Circ 17:502–504, 2008.
 9. Morar R, Feldman C: Pulmonary echinococcosis. Eur Respir J
 10. 21:1069–1077, 2003.
 11. Baden LR, Elliott DD: CaseGozal D: The incidence of pulmonary manifestations during Plasmodium falciparummalaria in non-immune subjects. Trop Med Parasitol 43:6–8, 1992.
 12. Montoya JG: Laboratory diagnosis of Toxoplasma gondii infection and toxoplasmosis. J Infect Dis 185(Suppl 1):S73–S82, 2002.
 13. Siddiqui AA, Berk SL: Diagnosis of Strongyloides stercoralis infection. Clin Infect Dis 33:1040–1047, 2001.
 14. Page WA, Dempsey K, McCarthy JS: Utility of serological followup of chronic strongyloidiasis after anthelminthic chemotherapy. Trans R Soc Trop Med Hyg 100:1056–1062, 2006.
 15. Gottstein B, Reichen J: Hydatid lung disease (echinococcosis/hydatidosis). Clin Chest Med 23:397–408, ix, 2002.
 16. Shehatha J, Alizzi A, Alward M, Konstantinov I: Thoracic hydatid disease; a review of 763 cases. Heart Lung Circ 17:502–504, 2008.
 17. Morar R, Feldman C: Pulmonary echinococcosis. Eur Respir J 21:1069–1077, 2003.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.